BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 256/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 września 2003r.

w sprawie:
opinii dot. zaliczenia do dróg gminnych dróg i ulic o znaczeniu lokalnym.

Uchwała Nr 257/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 września 2003r.

w sprawie:
określenia wysokości stawek odpłatności za kursy w Ośrodku Dokształcania Zawodowego przy Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie na rok szkolny 2003/2004.

Uchwała 258/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 września 2003r.

w sprawie:
upoważnienia pana Romana Samcika Dyrektora Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, do zawierania umów i dokonywania rozliczeń finansowych dotyczących kursów wielozawodowych odbywających sie w roku 2003/2004.

Uchwała 259/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 września 2003r.

w sprawie:
upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu, do zawierania umów i dokonywania rozliczeń finansowych dotyczących kursów wielozawodowych.

Uchwała 260/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 września 2003r.

w sprawie:
upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, do zawierania umów i dokonywania rozliczeń finansowych dotyczących kursów wielozawodowych.

Uchwała Nr 261/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 września 2003r.

w sprawie:
przyznania z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Nagrody Starosty Poznańskiego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański.

Uchwała Nr 262/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 września 2003r.

w sprawie: pełnomocnictwa do występowania w imieniu Powiatu Poznańskiego na rozprawie administracyjnej w dniu 24 września 2003r.

Banery