BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 261/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 22 września 2003r.

 

w sprawie: przyznania z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Nagrody Starosty Poznańskiego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 (Dz. U. 01.142.1592 tekst jednolity) oraz Regulaminu Nagród dla Dyrektorów i Nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański (Uchwała Rady Powiatu Poznańskiego Nr XII/107/99),
Uchwala co następuje:

§ 1. Przyznaje się dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody pieniężne w wysokości (brutto):
1. Piotr Choryński 1500,-zł.
-dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu
2. Roman Samcik 3000,-zł.
- dyrektor Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie
3. Bożena Mazur 1500,-zł.
-dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie
4. Maria Tomaszewska 4000,-zł.
-dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
5. Elżbieta Konieczna 1600,-zł.
-dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie
6. Alina Talukder 2500,-zł.
-nauczyciel Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
7. Marek Jakubowski 2500,-zł.
-nauczyciel Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu - panu Janowi Grabkowskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Uchwała Rady Powiatu Poznańskiego Nr XII/107/99 z dnia 26.10.1999 roku upoważnia Zarząd Powiatu do decydowania w sprawie przyznawania nagród dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych.
Biorąc pod uwagę działalność wymienionych w uchwale dyrektorów i nauczycieli jednostek oświatowych w 2003 r., proponuję przyznać z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody w wysokości określonej w uchwale.
Propozycja zostanie przedstawiona do zaopiniowania Komisji Oświaty i Wychowania Rady Powiatu Poznańskiego w dniu 23.09.2003 r.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-11-21 12:36
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-21 10:18

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7096
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-03-21 10:53
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-14 10:05