BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 262/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 22 września 2003r.

 

w sprawie: pełnomocnictwa do występowania w imieniu Powiatu Poznańskiego na rozprawie administracyjnej w dniu 24 września 2003r.

Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Dorocie Nawrockiej Dyrektorowi Wydziału Nieruchomości oraz Panu Zygmuntowi Jeżewskiemu Kierownikowi Powiatowego Urzędu Pracy do występowania w imieniu Powiatu Poznańskiego na rozprawie administracyjnej w dniu 24 września 2003 r. przed Wojewodą Wielkopolskim w sprawie wniosku Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 14 lipca 2003 r. Nr GN-N. 7220/1/2000 o przekazanie w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) na własność Powiatu Poznańskiego nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Wilda, ark. mapy 13, działka nr 34 o powierzchni 0,3511 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW Wilda T.33 k.843, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Poznaniu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Nieruchomości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 22 sierpnia 2003 r. Nr RR-VIII-8-772/Poz/1/2003 Wojewoda Wielkopolski zawiadomił m.in. Starostę Poznańskiego oraz Zarząd Powiatu Poznańskiego o wszczęciu postępowania w sprawie przekazania w trybie art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) na własność Powiatu Poznańskiego nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9, oznaczonej ewidencji gruntów: obręb Wilda, ark. mapy 13, działka nr 34 o powierzchni 0,3511 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW Wilda T.33 k.843, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Poznaniu.
W dniu 24 września br. w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbędzie się rozprawa administracyjna w przedmiotowej sprawie. Wobec powyższego podjęcie uchwały przez Zarząd Powiatu Poznańskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zarządu Powiatu Poznańskiego na ww. rozprawie jest uzasadnione.

Wicestarosta Poznański
Marek Woźniak
 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-11-21 13:56
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-21 10:13

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7123
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-03-21 10:53
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-15 14:20