BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 269/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 października 2003r.

w sprawie:
udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki organizacyjnej do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.

Uchwała Nr 270/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 października 2003r.

w sprawie:
udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki organizacyjnej do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.

Uchwała Nr 271/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 października 2003r.

w sprawie:
udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki organizacyjnej do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.

Uchwała Nr 272/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 października 2003r.

w sprawie:
udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki organizacyjnej do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.

Uchwała Nr 273/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 października 2003r.

w sprawie:
udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki organizacyjnej do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.

Uchwała Nr 274/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 października 2003r.

w sprawie:
udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki organizacyjnej do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.

Uchwała Nr 275/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 października 2003r.

w sprawie:
udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki organizacyjnej do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.

Uchwała Nr 276/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 października 2003r.

w sprawie:
udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki organizacyjnej do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.

Uchwała Nr 277/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 października 2003r.

w sprawie:
udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki organizacyjnej do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.

Uchwała Nr 278/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 października 2003r.

w sprawie:
udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki organizacyjnej do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.

Uchwała Nr 279/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 października 2003r.

w sprawie:
udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki organizacyjnej do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.

Uchwała Nr 280/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 października 2003r.

w sprawie:
udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki organizacyjnej do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.

Uchwała Nr 281/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 października 2003r.

w sprawie:
udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki organizacyjnej do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.

Uchwała Nr 282/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 października 2003r.

w sprawie:
unieważnienie wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu dwustopniowego na opracowanie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla powiatu poznańskiego.

Uchwała Nr 283/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 października 2003r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem pomieszczenia usytuowanych na II piętrze budynku położonego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8.
2. Powołania komisji przetargowej do wyłonienia oferenta, który zaproponuje najwyższą stawkę za 1 m2 powierzchni przeznaczonej do najmu.

Uchwała Nr 284/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 października 2003r. 

w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę miernika - analizatora dźwięku klasy 1 z wyposażeniem oraz kalibratora akustycznego.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej w trybie zapytania o cenę.
3. Powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 285/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 października 2003r.

w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie znaków i tablic informacyjnych oraz ich ustawienie nad jeziorami na terenie siedmiu gmin Powiatu Poznańskiego.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 286/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 października 2003r.

w sprawie:
udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki organizacyjnej do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.

Uchwała Nr 287/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 października 2003r.

w sprawie:
udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki organizacyjnej do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.

Uchwała Nr 288/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 października 2003r.

w sprawie:
udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki organizacyjnej do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.

Uchwała Nr 289/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 października 2003r.

w sprawie:
udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki organizacyjnej do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.

Uchwała Nr 290/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 października 2003r.

w sprawie:
udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki organizacyjnej do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.

Uchwała Nr 291/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 października 2003r.

w sprawie:
udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki organizacyjnej do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.

Uchwała Nr 294/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 października 2003r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z opracowaniem obiektowej numerycznej mapy wektorowej w zakresie granic działek ewidencyjnych w systemie GEO-INFO dla gmin: Swarzędz, Stęszew. Pobiedziska (powiat poznański, województwo wielkopolskie). Etap 2. Opracowanie numerycznej mapy wektorowej o treści zawierającej geometrię działek Obręby Biskupice i Jerzykowo, gmina Pobiedziska, województwo Wielkopolskie.
2. Zatwierdzenie dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Banery