BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 283/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 8 października 2003r.

 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem pomieszczenia usytuowanych na II piętrze budynku położonego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8.
2. Powołania komisji przetargowej do wyłonienia oferenta, który zaproponuje najwyższą stawkę za 1 m² powierzchni przeznaczonej do najmu.


Na podstawie: art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.z 2001 r. Dz. U. Nr 91, poz. 1592 z późn. zm.) oraz §21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr IV/20/99 z 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59, poz. 1254).
Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się ogłosić przetarg pisemny nieograniczony na:
najem pomieszczeń usytuowanych na II piętrze budynku położonego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8.
2. Przedmiotem najmu jest pomieszczenie oznaczone numerem 205 o powierzchni 10,71 m²:
-353-powierzchnia 21,53 m²,
-358-366-powierzchnia 97,11 m²

§ 2. Minimalna stawka czynszu najmu wynosi 26 zł + podatek VAT za 1 m².

§ 3. Powołuje się komisję przetargową do wyłonienia oferenta, który zaproponuje najwyższą stawkę za 1 m² powierzchni najmu w następującym składzie:
1. Aleksandra Waszak - Przewodnicząca,
2. Olgierd Pietrzak,
3. Przedstawiciel Wydziału Finansów,
4. Romuald Najdek
5. Adam Skarzyński.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Remontów i Inwestycji.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu Poznańskiego (Nr XIX/163/2000 z dnia 27 czerwca 2000 r. i Uchwałą XXI/178/2000 z dnia 29 sierpnia 2000 r.) dokonuje się wynajmu pomieszczeń i lokali w budynkach, stanowiących własność Powiatu Poznańskiego w trybie przetargu publicznego.
Minimalna stawka czynszu najmu wynosi 26 zł za 1 m2 zgodnie z § 2 Uchwały Nr 40/2003 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 20 stycznia 2003 r.
Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd i ochrona mienia powiatu powinny być wykonywane ze szczególna starannością.
W związku z powyższym zasadnym jest zorganizowanie przetargu na najem pomieszczenia usytuowanego w budynku przy ul. Słowackiego 8.
Przedmiotem przetargu nieograniczonego pisemnego jest pomieszczenie usytuowane na II piętrze budynku położonego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 oznaczone numerem 205 o powierzchni 10,26 m2.
Z uwagi na fakt, że przedmiotowe pomieszczenie posiada powierzchnię mniejszą niż przewidziane przepisami prawa dla prowadzenia gabinetu lekarskiego zasadnym jest dopuszczenie do przetargu podmiotów nie związanych sensu stricto ze służbą zdrowia (dotychczasowy Najemca prowadził w przedmiotowym pomieszczeniu sklep z żywnością dla diabetyków)
Do Uchwały dołączono:
* projekt ogłoszenia w sprawie przedmiotowego przetargu. Przedmiotowe ogłoszenie powinno zostać umieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego,
* projekt informacji o przedmiotowym przetargu, która powinna zostać zamieszczona
w jednym z lokalnych dzienników (np. Głosie Wlkp, Gazecie Wyborczej - w środowym dodatku "Nieruchomości").
* plan pomieszczenia przeznaczonego do najmu.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

* Załączniki do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-10-22 11:47
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-21 15:06

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 16676
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-03-22 10:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-29 15:17