BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 291/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 8 października 2003r.

 

w sprawie: udzielenia upoważnienia kierownikowi jednostki organizacyjnej do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Upoważnia się panią Krystynę Krzyżaniak - dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Swarzędzu do składania oświadczeń woli w zakresie bieżącej działalności kierowanej jednostki, do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki.

§ 2. Upoważnienie obowiązuje na czas pełnienia funkcji dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Swarzędzu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Zdrowia, Polityki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu: - Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Na podstawie art. 48 ust. 2 o samorządzie powiatowym Zarząd może upoważnić kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
Dotychczasowa uchwała z 1999 r. upoważniała wszytkich dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu poznańskiego (szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Domu Pomocy Społecznej) do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
W związku ze zmianą osób na stanowiskach kierowniczych w niektórych jednostkach organizacyjnych oraz zmianą przepisów prawnych (art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, Dz. U. nr 12, poz. 136 z późn. zm.) placówki opiekuńczo-wychowawcze stały się placówkami w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, ww. uchwała stała się nieaktualna.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Członek Zarządu
Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-11-05 12:56
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-21 14:09

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 16605
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-03-22 10:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-24 13:06