BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 294/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 8 października 2003r.

 

w sprawie:
1. Ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z opracowaniem obiektowej numerycznej mapy wektorowej w zakresie granic działek ewidencyjnych w systemie GEO-INFO dla gmin: Swarzędz, Stęszew. Pobiedziska (powiat poznański, województwo wielkopolskie). Etap 2. Opracowanie numerycznej mapy wektorowej o treści zawierającej geometrię działek Obręby Biskupice i Jerzykowo, gmina Pobiedziska, województwo Wielkopolskie.
2. Zatwierdzenie dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego, stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)
Zarząd uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić II przetarg nieograniczony na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z opracowaniem obiektowej numerycznej mapy wektorowej w zakresie granic działek ewidencyjnych w systemie GEO-INFO dla gmin: Swarzędz, Stęszew. Pobiedziska (powiat poznański, województwo wielkopolskie) - dopuszcza się składanie ofert częściowych, liczba zadań 3.

§ 2. Zatwierdza się dokumentację przetargową, stanowiącą załącznik* do niniejszej uchwały.

§ 3. Powołuje się komisję przetargową do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, o której mowa w §1 w następującym składzie:
1. Włodzimierz Dziurkiewicz-przewodniczący komisji
2. Adam Habryło
3. Anna Tomaszewska
4. Józef Karcz

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
Ewa Dalc
Tomasz Łubiński

* Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-10-22 13:39
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-21 13:18
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-10-22 13:39

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 16678
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-03-22 10:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-29 15:17