BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 296/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 października 2003r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na bankową obsługę budżetu Powiatu Poznańskiego, rachunków bieżących i pomocniczych podległych mu jednostek.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 297/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 października 2003r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu dwustopniowego na opracowanie planu gospodarki odpadami dla Powiatu Poznańskiego. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 298/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 października 2003r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu dwustopniowego na opracowanie programu ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 299/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 października 2003r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na periodyczną dostawę 125.000 litrów oleju opałowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 300/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 października 2003r.

w sprawie:
1. Wszczęcia postępowania w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na dostawę pojemników o pojemności 1,5 m3 wykonanych z tworzywa sztucznego do selektywnej zbiórki odpadów.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji negocjacyjnej.

Uchwała Nr 301/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 października 2003r.

w sprawie:
unieważnienie wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ochrony osób i mienia realizowanej w formie ochrony fizycznej w budynku przy ul. Słowackiego 8 stanowiącego własność Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr 302/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 października 2003r.

w sprawie: Przyjęcia darowizny od Poznańskiego Biura Projektów Dróg i Mostów "TRANSPROJEKT" sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Chłapowskiego 21 1 zestawu komputerowego.

Uchwała Nr 303/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 lutego 2003r.

w sprawie:
opinii dot. zaliczenia do dróg gminnych dróg i ulic o znaczeniu lokalnym.

Uchwała Nr 304/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 października 2003r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Kórnickiemu Towarzystwu Śpiewaczemu w Kórniku na pokrycie części kosztów zorganizowania koncertu pn. "Pamiętajmy o 13 grudnia".

Uchwała Nr 305/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 października 2003r.

w sprawie:
udzielenia ulgi czynszowej Ortex Poland s.c. M. Gania, J. Szulczewski, Słowackiego 8, 60-823 Poznań

Uchwała Nr 306/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 października 2003r.

w sprawie: Nieodpłatnego udostępnienia sali sesyjnej Deprtamentowi Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego na szkolenie pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Społecznej.

Uchwała Nr 307/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 października 2003r.

w sprawie:
udzielenia dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalnego im. Praksedy Lemańskiej w Wirach.

Banery