BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 307/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 20 października 2003r.

 

w sprawie: udzielenia dotacji dla Stowarzyszenia Kulturalnego im. Praksedy Lemańskiej w Wirach.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.u. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. Przeznaje się, Stowarzyszeniu Kulturalnemu im. Praksedy Lemańskiej z siedzibą w Wirach, ul. Szreniawska 6 kwotę w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) z przeznaczeniem:
a) 2000 zł - na organizację X Festiwalu Osób NIepełnosprawnych w Poznaniu,
b) 1000 zł - na zakup nagrody rzeczowej Starosty Poznańskiego dla uczestników Festiwalu

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania.

§ 3. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 lit. a) nastąpi na konto nr BZWBK S.A. II O/Poznań 48 10901463 0000 0000 4612 1600 z działu 853 (85321) budżetu powiatu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się członkowi Zarządu - Ewie Dalc.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
W dniu 23 listopada 2003 roku odbędzie się w Poznaniu X Ogólnopolski Festiwal Osób Niepełnosprawnych organizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne im. Praksedy Lemańskiej z siedzibą w Wirach. Impreza ma szczególną symbolikę dla osób niepełnosprawnych, bowiem odbywa się ona w roku, który został ogłoszony przez Radę Unii Europejskiej Rokiem Osób Niepełnosprawnych. Komitet Honorowy reprezentować będą Premier Rządu Leszek Miller oraz Minister Edukacji Narodowej i Sportu Pani Krystyna Łybacka. Przekazanie dotacji w wysokości 3 000 zł ze środków budżetu powiatu z przeznaczeniem na organizację Festiwalu oraz zakup nagrody rzeczowej Starosty Poznańskiego stanowić będzie wkład powiatu poznańskiego w działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Wobec powyższego podjęcia uchwały jest uzasadnione.

Członek Zarządu
Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-11-14 11:08
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-22 11:20

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8901
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-03-22 12:58
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-06 14:46