BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 308/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 października 2003r.

w sprawie:
przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr 309/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 października 2003r.

w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę miernika-analizatora dźwięku klasy 1 z wyposażeniem oraz kalibratora akustycznego.

Uchwała Nr 310/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 października 2003r.

w sprawie:
wyrażenie zgody na zakup miernika-analizatora dźwięku klasy 1 wraz z wyposażeniem oraz kalibratora akustycznego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych (DZ. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 z późn. zm.).

Uchwała Nr 311/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 października 2003r.

w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę znaków i tablic informacyjnych oraz ich ustawienie nad jeziorami na terenie wskazanych siedmiu gmin Powiatu Poznanskiego.

Uchwała Nr 312/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 października 2003r.

w sprawie:
1. Przeprowadzenie drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie znaków i tablic informacyjnych oraz ich ustawienie nad jeziorami na terenie siedmiu gmin Powiatu Poznanskiego.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 313/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 października 2003r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie niezbędnej dokumentacji dla wdrożenia planu termomodrenizacyjnego w obiektach będących własnością Powiatu Poznańskiego.
2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 314/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 października 2003r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją II Etapu budowy Szkoły Średniej w Swarzędzu os. Mielżyńskiego 5a.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej.

Banery