BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 320/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 listopada 2003r.

w sprawie:
zmiany układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2003.

Uchwała Nr 321/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 listopada 2003r.

w sprawie:
zmiany uchwały nr 118/03 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków budżetowych na rok 2003 na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie pomocy społecznej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Banery