BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 263/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 września 2003r.

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na częściowe sfinansowanie organizacji meczu międzypaństwowego Polska-Norwegia w ramach Turnieju Eliminacyjnego Mistrzostw Europy U-19, który odbędzie się w dniu 12.10.2003 r. w Pobiedziskach.

Uchwała nr 264/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 września 2003r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ochrony osób i mienia realizowanej w formie ochrony fizycznej w budynku przy ul. Słowackiego 8 stanowiącego własność Powiatu Poznańskiego.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3.Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 265/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 września 2003r.

w sprawie:
przyznania z okazji Dnia Edukacji Narodowej Nagrody Starosty Poznańskiego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański.

Uchwała Nr 267/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 września 2003r.

w sprawie:
zatwierdzenia umowy o roboty dodatkowe i zamienne dotyczące wykonania "Wentylacji mechanicznej kuchni i basenu, likwidacji kotłowni elektrycznej oraz adaptacji pomieszczenia na warsztat" w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Banery