BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 265/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 września 2003r.

 

w sprawie: przyznania z okazji Dnia Edukacji Narodowej Nagrody Starosty Poznańskiego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. 01.142.1592 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu Nagród dla Dyrektorów i Nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański (Uchwała Nr XII/107/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 26.10.1999 r.) Uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody pieniężne w wysokości (brutto)

§ 2. 1. Piotr Choryński 1800,-zł -dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu
2. Roman Samcik 2400,-zł -dyrektor Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie
3. Bożena Mazur 1800,-zł -dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie
4. Maria Tomaszewska 4000,-zł -dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
5. Elżbieta Konieczna 1600,-zł -dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie
6. Alina Talukder 2500,-zł -nauczyciel Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
7. Marek Jakubowski 2500,-zł -nauczyciel Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr 261/03 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 22.09.2003 roku w sprawie przyznania z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Nagrody Starosty Poznańskiego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu - panu Janowi Grabkowskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Uchwała Rady Powiatu Poznańskiego Nr XII/107/99 z dnia 26.10.1999 roku upoważnia Zarząd Powiatu Poznańskiego do decydowania w sprawie przyznawania nagród dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych. Biorąc pod uwagę działalność wymienionych w uchwale dyrektorów i nauczycieli jednostek oświatowych w 2003 roku proponuję przyznać z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody w wysokości określonej w uchwale. Propozycja wysokości kwot Nagrody Starosty Poznańskiego uchwalona Uchwałą Nr 261/03 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 22.09.2003 roku została zaopiniowana w dniu 23.09.2003 r. przez Komisję Oświaty i Wychowania Rady Powiatu Poznańskiego. W związku z powyższym częściowo uwzględniono propozycję Komisji i naniesiono zaproponowane zmiany w niniejszej uchwale. Członek Zarządu Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-11-24 14:17
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-21 11:11

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4769
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-03-21 12:49
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40