BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 323/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 listopada 2003r.

w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trubie przetargu nieograniczonego na bankową obsługę budżetu Powiatu Poznańskiego, rachunków bieżących i pomocniczych podległych mu jednostek.

Uchwała Nr 324/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 7 listopada 2003r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Poznańskiego.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Banery