BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 327/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 listopada 2003r.

w sprawie:
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na dostawę pojemników o pojemności 1.5 m3 przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.

Banery