BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 329/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 listopada 2003r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej.

Banery