BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 331/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24.11.2003

W sprawie: Zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 37/2003 z dnia 20.01.2003 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznej jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego na 2003 rok.
Uchwała Nr 332/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24.11.2003 r.

W sprawie:
Powołania Komisji do odbioru prac geodezyjnych związanych z przetargiem nieograniczonym na:
1. opracowanie obiektowej numerycznej mapy wektorowej w zakresie granic działek ewidencyjnych w systemie GEO-INFO dla gmin: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, ( powiat poznański, województwo wielkopolskie)
2. wykonanie mapy numerycznej M. Luboń, numerycznej nakładki uzbrojenia terenu w systemie GEO-INFO 2000 obręb Luboń - etap III część II
Uchwała Nr 334/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24.11.2003 roku

w sprawie:
Uniważnienie wyników drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie znaków i tablic informacyjnych oraz ich ustawienie nad jeziorami na terenie siedmiu gmin Powiatu Poznańskiego.
Uchwała Nr 335/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24.11.2003 roku

w sprawie:
Uniważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na bankową obsługę budżetu Powiatu Poznańskiego na okres 3 lat.
Uchwała Nr 335A/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24.11.2003 roku

w sprawie:
1. Ogłoszenia III przetargu nieograniczonego na bankową obsługę budżetu Powiatu Poznańskiego na okres 3 lat.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.
Uchwała Nr 337/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24.11.2003

W sprawie: obniżenia opłaty czynszu za wynajmowane pomieszczenie w Internacie Zespołu Szkół w Mosinie.

Banery