BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Uchwała Nr 332/2003 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 24.11.2003 r. W sprawie: Powołania Komisji do odbioru prac geodezyjnych związanych z przetargiem nieograniczonym na: 1. opracowanie obiektowej numerycznej mapy wektorowej w zakresie granic działek ewidencyjnych w systemie GEO-INFO dla gmin: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, ( powiat poznański, województwo wielkopolskie) 2. wykonanie mapy numerycznej M. Luboń, numerycznej nakładki uzbrojenia terenu w systemie GEO-INFO 2000 obręb Luboń - etap III część II Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź.zm.) oraz § 21 ust.1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ) Zarząd uchwala co następuje: §1 Postanawia się powołać Komisję do odbioru prac geodezyjnych związanych z przetargiem nieograniczonym na: 1. opracowanie obiektowej numerycznej mapy wektorowej w zakresie granic działek ewidencyjnych w systemie GEO-INFO dla gmin: Buk - zgodnie z umową nr 08/2003 z dn. 05.06.2003 r., Czerwonak - zgodnie z umową nr 09.2003 r. z dn. 05.06.2003 r., Dopiewo - zgodnie z umową nr 11/2003 z dn. 05.06.2003 r., Kleszczewo - zgodnie z umową nr 11/2003 z dn. 05.06.2003 r., Komorniki - zgodnie z umową nr 12/2003, Kostrzyn - zgodnie z umową nr 13/2003 z dn. 05.06.2003 r., Kórnik - zgodnie z umową nr 15/2003 z dn. 10.06.2003 r., Mosina - zgodnie z umową nr 14/2003 z dn. 05.06.2003 r., Murowana Goślina - zgodnie z umową nr 16/2003 z dn. 10.06.2003 r. 2. wykonanie mapy numerycznej M. Luboń, numerycznej nakładki uzbrojenia terenu w systemie GEO-INFO 2000 obręb Luboń - etap III część II - zgodnie z umową nr 2/01 z 24.07.2001 r. w następującym składzie: 1. Przewodniczący Komisji - Włodzimierz Dziurkiewicz (kierownik PODGiK) 2. Członek komisji - Ryszard Flitta (inspektor nadzoru w PODGiK) 3. Członek komisji - Przemysław Kończal (geodeta PODGiK) §2 Terminy i miejsca odbioru prac zostaną uzgodnione telefonicznie przez Przewodniczącego komisji, z każdym z Wykonawców z osobna. §3 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Starosta - Jan Grabkowski Wicestarosta - Marek Woźniak Członek Zarządu: - Tomasz Łubiński Uzasadnienie: Powiat Poznański ogłosił przetargi na: 1. opracowanie obiektowej numerycznej mapy wektorowej w zakresie granic działek ewidencyjnych w systemie GEO-INFO dla gmin: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, ( powiat poznański, województwo wielkopolskie) 2. wykonanie mapy numerycznej M. Luboń, numerycznej nakładki uzbrojenia terenu w systemie GEO-INFO 2000 Na wykonanie tych robót zostały zawarte umowy: 1. opracowanie obiektowej numerycznej mapy wektorowej w zakresie granic działek ewidencyjnych w systemie GEO-INFO dla gmin: Buk - umowa nr 08/2003 z dn. 05.06.2003 r. Czerwonak - umowa nr 09/2003 z dn. 05.06.2003 r. Dopiewo - umowa nr 11/2003 z dn. 05.06.2003 r. Kleszczewo - umowa nr 10/2003 z dn. 05.06.2003 r. Komorniki - umowa nr 12/2003, Kostrzyn - umowa nr 13/2003 z dn. 05.06.2003 r. Kórnik - umowa nr 15/2003 z dn. 10.06.2003 r. Mosina - umowa nr 14/2003 z dn. 05.06.2003 r. Murowana Goślina - umowa nr 16/2003 z dn. 10.06.2003 r. Termin realizacji zamówienia upłynął dnia 15.11.2003 r. 2. wykonanie mapy numerycznej m. Luboń, numerycznej nakładki uzbrojenia terenu w systemie GEO-INFO 2000 umowa nr 2/01 z 24.07.2001 r. Ostateczny termin realizacji zamówienia upływa dnia 10.12.2003 r. Wykonawcy zgłosili roboty jako zakończone i gotowe do odbioru. W tej sytuacji niezbędne jest powołanie komisji do odbioru tych prac. Wicestarosta Poznański Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-12-09 11:22

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5140
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2004-01-19 11:52
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56