BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 341/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 grudnia 2003r.

w sprawie:
powołania przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z praktycznej nauki zawodu i przygotowania zawodowego w Technikum w Owińskach i Liceum Profilowanym w Poznaniu wchodzących w skład Zespołu Szkół w Rokietnicy ul. Szamotulska 24.

Uchwała Nr 342/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 grudnia 2003r.

w sprawie:
powołania przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z praktycznej nauki zawodu i przygotowania zawodowego w Policealnym Studium dla Dorosłych w Rokietnicy, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Rokietnicy ul. Szamotulska 24.

Uchwała Nr 343/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 grudnia 2003r.

w sprawie:
unieważnienie wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację pomieszczeń biurowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18.

Uchwała Nr 345/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 grudnia 2003r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzątanie pomieszczeń i terenu wokół nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 346/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 grudnia 2003r.

w sprawie: zwolnienia z opłat za wynajem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu.

Uchwała Nr 347/03
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 grudnia 2003r.

w sprawie: przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała Nr 349/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 1 grudnia 2003r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 125.000 litrów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Banery