BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 343/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 1 grudnia 2003r.

 

w sprawie: unieważnienie wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację pomieszczeń biurowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18.

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)
Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

§ 1. Unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację pomieszczeń biurowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, na podstawie art. 27 b ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm.)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Poznański - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu: Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację pomieszczeń biurowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, złożono 1 ofertę.
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 27 b ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664), gdyż wpłynęły mniej niż dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Poniższe oferty nie brano pod ocenę z powodu:

Nr oferty Nazwa Rodzaj błędu
1. P.U.H. "VECTOR-PLUS" Andrzej Słomiak 60-286 ul. Słoneczna 13 A 60-286 Poznań; Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny zamiast 22% podatku Vat 7%.

Jan Grabkowski
Starosta Poznański

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-01-19 10:31
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-23 11:08

« wstecz

Banery