BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 351/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 grudnia 2003r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z opracowaniem obiektoej numerycznej mapy wektorowej w zakresie granic działek ewidencyjnych w systemie GEO-INFO dla gmin: Swarzędz, Stęszew, Pobiedziska, powiat poznański, województwo wielkopolskie (dopuszczono składanie ofert częściowych, liczba zadań: 3).

Uchwała Nr 353/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 grudnia 2003r. 

w sprawie:
zmiany uchwały nr 118/03 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 31 marca 2003 r., w sprawie zatwierdzenia podziału środków budżetowych na rok 2003 na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie pomocy społecznej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Uchwała Nr 354/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 grudnia 2003r.

w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na bankową obsługę budżetu Powiatu Poznańskiego na okres 3 lat.

Nr ofertyNazwaAdresRodzaj błędu
1.JaCo Ośrodek Oszczędzania Energii Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawskiul. Czackiego 56 A, 51-607 WrocławFirma została wykluczona na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 8 . o z. p.- nie spełniono wymagań okreslonych w SIWZ- nie złożono oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 5 u.o.z.p.
2.European Institute of Environmental Energy PolandUl. Chocimska 31/9, 00-791 WarszawaFirma została wykluczona na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 8 u.o z.p.- wykonawca nie spełnił wymagań okreslonych w SIWZ - brak aktualnego zaświadczenia z ZUS, KRK, brak wykazu 10 inwestycji tożsamych z przedmiotem zamówienia, brak wykazu 100 audytów energetycznych.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2004-01-20 09:42
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2013-12-05 14:13

Uchwała Nr 355/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 grudnia 2003r.

w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie niezbędnych dokumentacji dla wdrożenia planu termomodernizacyjnego w obiektach będących własnością Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr 356/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 grudnia 2003r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie niezbednych dokumentacji dla wdrożenia planu termomodernizacyjnego w obiektach będących własnością Powiatu Powiatu Poznańskiego.
2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 357/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 grudnia 2003r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu z możliwością składania ofert częściowych (4 części).

Uchwała Nr 359/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 grudnia 2003r.

w sprawie:
umorzenia wierzytelności wobec Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej "w likwidacji" z tytułu należnych opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości powiatu poznańskiego w latach 2002 i 2003.

Uchwała Nr 360/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 grudnia 2003r.

w sprawie:
jednorazowego upoważnienia Dyrektora Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach do udzielenia zamówieniapublicznego o wartości powyżej 30.000 Euro.

Banery