BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 363/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 grudnia 2003r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu dwustopniowego na opracowanie Programu ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr 364/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 grudnia 2003r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu dwustopniowego na opracowanie planu gospodarki odpadami dla Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr 365/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 grudnia 2003r.

w sprawie:
wyrażenia zgody na zakup mebli biurowych w trybie art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 z późn. zm.)

Uchwała Nr 366/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 grudnia 2003r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na najem powierzchni użytkowej wynoszącej 4 m2 usytuowanej na parterze budynku położonego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8.
2. Zatwierdzenie projektu umowy najmu powierzchni użytkowej.

Uchwała Nr 367/03
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 grudnia 2003r.

w sprawie:
przeznaczenia kwoty 1000 zł na zakup nagród na I Noworoczny Turniej Koszykówki o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Poznańskiego, który odbędzie się w dniach 29-30 grudnia 2003 r. w Tarnowie Podgórnym.

Banery