BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 363/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2003r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu dwustopniowego na opracowanie Programu ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633)
Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. Zatwierdzić wybór Instytutu Meteorologii i gospodarki Wodnej O/Poznań z siedzibą na ul. Dąbrowskiego 174/176 w postępowniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu dwustopniowego na opracowanie Programu ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego, który zaoferował realizację zadania za cenę 60.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu dwustopniowego na opracowanie Programu ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego złożono 3 oferty wstępne:

1. Nazwa: ABRYS sp. z o.o.
adres: ul. Zeylanda
2. Nazwa: EKOSTANDARD
adres: ul. Ożarowska 107
Sandomierz
3. IMiGW O/Poznań
adres: ul. Dąbrowskiego 174/176

Oferent nr 3 został wykluczony na podst. art. 19 ust. 1 pkt 8 u. o z.p.
- wykonawca nie spełnił wymagań określonych w dokumentacji przetargowej - w ofercie brak aktualnego odpisu z właściwego rejestru, brak wykazu prac, brak oświadczenia o preferencjach krajowych.

Do dalszych negocjacji zaproszono oferentów Nr 1 i 3.
Po przeprowadzonych negocjacjach oferty ostateczne złożyło 2 oferentów:

1. Nazwa: Abrys sp. z o.o.
Cena: 79.910,00 zł brutto
2. Nazwa: IMiGW O/Poznań
Cena: 60.000,00 zł (Vat 0%)

Oferta nr 2 na podstawie kryteriów oceny ofert uzyskała największą ilość punktów.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-01-22 10:06
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-24 11:51

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4163
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-03-24 11:51
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-23 14:56