BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 366/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2003r.

 

w  sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na najem powierzchni użytkowej wynoszącej
4 m² usytuowanej na parterze budynku położonego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8.
2. Zatwierdzenie projektu umowy najmu powierzchni użytkowej.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 91, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr IV/20/99 z 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59, poz. 1254)
Zarząd uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się przetarg na najem powierzchni użytkowej w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8.
2. Przedmiot przetargu stanowi powierzchnia użytkowa usytuowana na parterze przedmiotowego budynku wynosząca 4 m². Powyższa powierzchnia nie jest wydzielona ścianami i stanowi integralną część hallu.
3. Powierzchnia będąca przedmiotem przetargu została oznaczona na rzucie I kondygnacji budynku. Powyższy rzut stanowi integralną część niniejszej Uchwały (załącznik nr 1*)
4. Zatwierdza się projekt umowy najmu powierzchni użytkowej (załącznik nr 2*)

§ 2. W przetargu mogą brać udział wyłącznie podmioty związane z ochroną zdrowia.

§ 3. 1. Minimalną stawkę czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej, o której mowa w §1 ust. 1, 2 ustala się w wysokości 56 złotych plus podatek VAT.
2. W stawce czynszu, o której mowa w ust. 1 Uchwały zawarto następujące opłaty eksploatacyjne: energię elektryczną, energię cieplną, wodę i ścieki oraz śmieci.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Inwestycji i Remontów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Do Powiatu Poznańśkiego wpłynęły wnioski od podmiotów świadczących usługi związane z ochroną służby zdrowia (świadczą usługi w zakresie pomiaru tkanki tłuszczowej oraz pomiaru ciśnienia tętniczego), zainteresowanych wynajmem powierzchni użytkowej w budynku przy ul. Słowackiego 8.
Przedmiotem przetargu jest oddanie w najem powierzchni użytkowej usytuowanej w hallu na parterze przedmiotowego budynku o powierzchni 4 m².
W ogłoszeniu o przetargu zaproponowana stawka najmu w wysokości 56 zł za 1 m² powierzchni najmu w przedmiotowym budynku przewyższa dwukrotnie stawkę minimalną (26 zł + VAT)
oraz pięciokrotnie stawkę preferencyjną (10,29 zł + VAT).
Uwzględniając obecną sytuację na rynku wynajmu powierzchni użytkowych należy stwierdzić, żę w/w stawka kształtuje się na wysokim poziomie. Niemniej jej wysokość jest zaakceptowana na podstawie wstępnych ustaleń przez podmioty zamierzające złożyć ofertę na najem przedmiotowej powierzchni.
Reasumując ogłoszenie przetargu na najem w/w powierzchni jest zasadne ponieważ:
- w ogłoszeniu zaproponowana stawka najmu za 1 m² jest wyższa od stawek najmu stosowanych w przedmiotowym budynku,
- powierzchnia użytkowa będąca przedmiotem najmu jest trudna do zagospodarowania albowiem nie stanowi samodzielnego pomieszczenia,
- właściciel - Powiatu Poznańskiego uzyska dodatkowe wpływy do budżetu z tytułu pożytków cywilnych.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

* Załączniki do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2004-01-22 12:17
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-24 11:43

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4579
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-03-24 11:51
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-14 16:12