BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 370/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 grudnia 2003r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzątanie pomieszczeń i terenu wokół nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8.

Uchwała Nr 371/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia
22 grudnia 2003r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ochrony osób i mienia realizowanej w formie ochrony fizycznej w budynku przy ul. Słowackiego 8.

Uchwała Nr 372/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 grudnia 2003r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego (lokalnego z klauzulą zawieszającą) na przebudowę drogi powiatowej nr 32 207 Koziegłowy-Wierzonka na odcinku Kicin-Kliny o długości 1852,8 metrów współfinansowaną ze środków SAPARD.
2. Powołania komisji przetargowej.

Uchwała Nr 373/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 grudnia 2003r.

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych w związku z organizacją V Powiatowego Kolędowania w Buku.

Uchwała Nr 374/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 grudnia 2003r.

w sprawie:
zatwierdzenia protokołu kasacji części majątku znajdującego się w budynku będącym własnością Powiatu Poznańskiego usytuowanego w Poznaniu przu ul. Słowackiego 8.

Uchwała Nr 375/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 grudnia 2003r.

w sprawie:
1. Wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę p. Stanisławowi Radowskiemu działającemu pod firmą Przedsiębiorstwo Parkingowe "Centrum" z siedzibą w Poznaniu ul. Lagowska 25 pasa gruntu o powierzchni 156 m2 będącego częścią nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego.
2. Zatwierdzenie projektu umowy dzierżawy.

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-03-15 11:24

Banery