BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 381/2004
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 stycznia 2004r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na bankową obsługę budżetu Powiatu Poznańskiego na okres 3 lat. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 382/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 stycznia 2004r.

wsprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych i papierniczych oraz tonerów do drukarek i kserokopiarek dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 383/2004
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 stycznia 2004r.

w sprawie:
wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamowieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664. z późn. zm.) na świadczenie usługi serwisowania kotłowni w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18.

Uchwała Nr 384/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 stycznia 2004r. 

w sprawie:
powołania komisji do przeprowadzenia rokowań z firmą TITAN-EKO w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na zakup 202 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o poj. 1,5 m³.

Uchwała Nr 385/2004
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 stycznia 2004r. 

w sprawie:
wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru firmy POŁYSK w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 5 ustawy o zamówieniach publicznych na świadczenie dodatkowej usługi ochrony osób i mienia w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18.

Uchwała Nr 386/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 stycznia 2004r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego na I półrocze 2004 roku.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2004-01-29 09:58
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-08-25 08:53

Uchwała Nr 387/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 stycznia 2004r.

w sprawie:
przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Banery