BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 382/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2004r.


w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych i papierniczych oraz tonerów do drukarek i kserokopiarek dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz.633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:


§ 1. Ogłosić przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych
i papierniczych oraz tonerów do drukarek i kserokopiarek dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

§ 2. Zatwierdzić Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. Powołać komisję przetargową w składzie:
1) Aleksandra Waszak - Przewodnicząca;
2) Adam Habryło;
3) Katarzyna Wasilewska;
4) Przedstawiciel Wydziału Finansów;
6) Karina Majcherska - Sekretarz

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu - Tomasz Łubiński

*Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2004-01-27 09:21
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-10-08 12:17

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7421
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-10-08 12:17
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40