BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 385/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2004r.


w sprawie: wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru firmy POŁYSK w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 5 ustawy o zamówieniach publicznych na świadczenie dodatkowej usługi ochrony osób i mienia w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz.633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na wybór firmy POŁYSK w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 5 ustawy o zamówieniach publicznych na świadczenie dodatkowej usługi ochrony osób i mienia w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 za kwotę 15.323,36 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:

Włączenie segmentu "D" do całej struktury budynku Starostwa spowodowało problemy z zapewnieniem ochrony we wszystkich czterech częściach obiektu. Jeden pracownik ochrony nie jest w stanie dyżurować na portierni przy wejściu głównym i interweniować w różnych punktach lub dokonywać obchodów.
Kwota 15.323,36 zł brutto dotyczy okresu od dnia 26.01.2004 r. do dnia 26.02.2005 r. (czasu obowiązywania umowy przetargowej) obliczona w następujący sposób:
278 dni x 8 godz. roboczych x 6,89 zł/godz. = 15.323,36 zł brutto.
Kwota 15.323,36 zł brutto nie przekracza 20% wartości zamówienia podstawowego.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-01-27 10:40
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-08-25 08:50

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7422
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-10-08 12:17
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40