BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 386/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2004r.


w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego na I półrocze 2004 roku.

Na podstawie art. 127 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego w I półroczu 2004 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) nakłada na zarząd jednostki samorządu terytorialnego obowiązek kontroli przestrzegania przez podległe i nadzorowane jednostki sektora finansów publicznych realizacji wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Zgodnie z art. 35 a ust. 2 pkt 3 cyt. ustawy kierownik jednostki organizacyjnej w formie pisemnej ustala procedury wewnętrznej kontroli finansowej w jednostce.
Kontroli ze strony zarządu jednostki samorządu terytorialnego podlega w każdym roku co najmniej 5 % wydatków podległych jednostek organizacyjnych (art. 127 ust. 3 cyt. ustawy).
Projekt uchwały przewiduje przeprowadzenie przez Zespół Kontroli w
I półroczu 2004 r. kontroli dotyczącej wydatkowania środków publicznych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Kontrola przeprowadzona zostanie we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego. Po zakończeniu kontroli opracowana zostanie zbiorcza dokumentacja dot. jej przebiegu i efektów. W dokumentacji ujęta zostanie m.in. informacja o zaawansowaniu realizacji obowiązku corocznej kontroli 5% wydatków każdej jednostki.
W związku z koniecznością realizacji wyżej powołanych przepisów podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-01-28 11:43
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-08-25 08:51

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7644
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-10-08 12:17
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-01 15:22