BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 387/04
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2004r.


w sprawie: przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592), § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, (Dz. Urz,. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633) oraz Regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XL/283/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 stycznia 2002 r.
uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki finansowe na dofinansowanie kosztów
odbioru i utylizacji padłych zwierząt gminom powiatu poznańskiego jak następuje:

L.p. Gmina Kwota dotacji przyznana z PFOŚiGW [zł]
1 Buk 16.000
2 Czerwonak 3.500
3 Dopiewo 8.000
4 Kleszczewo 6.000
5 Komorniki 6.000
6 Kostrzyn 4.000
7 Kórnik 7.000
8 Luboń 1.000
9 Mosina 7.200
10 Murowana Goślina 7.000
11 Pobiedziska 8.000
12 Puszczykowo 300
13 Rokietnica 3.000
14 Stęszew 9.000
15 Suchy Las 2.000
16 Swarzędz 4.000
17 Tarnowo Podgórne 8.000
RAZEM 100.000

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się p.o. Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta -Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu -Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Finansowanie przez Powiat Poznański znaczącej części kosztów utylizacji padłych zwierząt spowodowało, że znacznie zmalało na terenie powiatu poznańskiego zanieczyszczanie środowiska padliną. Potrzeby w zakresie utylizacji padliny bardzo różnie kształtują się w poszczególnych gminach. Postanowiono przyznać gminom dotacje, łącznie do wysokości wydatków PFOŚiGW zaplanowanych na ten cel, z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb oraz pozostając im decyzje co do własnego zaangażowania finansowego, które nie może być niższe niż 10% kosztów ogólnych.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-03-12 09:31
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-08-25 08:57

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7420
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-10-08 12:17
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40