BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 393/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 stycznia 2004r.

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. podziału środków finansowych na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placówkach Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz "regulaminu przyznawania środków finansowych przez Zarząd Powiatu Poznańskiego na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placówkach powiatu poznańskiego" stanowiący załącznik do uchwały Nr 15/2002 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 16.12.2002 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową do wyboru najlepszych projektów zajęć pozalekcyjnych w następującym składzie:
1. Przewodniczący - Tomasz Łubiński - Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego
2. Członkowie Komisji - Przemysław Wantuch - Kierownik Zespołu Edukacji
3. Ewa Budzyńska - Członek Komisji Oświaty i Wychowania
4. Elżbieta Skrzypczak - Członek Komisji Oświaty i Wychowania

§ 2. Komisja opiniuje wnioski złożone przez szkoły i placówki Powiatu Poznańskiego i przedstawia Zarządowi Powiatu Poznańskiego propozycje podziału środków finansowych.

§ 3. Komisja pracuje zgodnie z regulaminem przyznawania środków finansowych.

§ 4. Komisję powołuje się na okres do 31 grudnia 2004 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Panu Przemysławowi Wantuchowi - kierownikowi Zespołu Edukacji.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu: - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
W budżecie Powiatu Poznańskiego corocznie uwzględnia się środki finansowe na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański. Po uchwaleniu budżetu możliwe jest uruchomienie procedury dotowania ww. zajęć. Wnioski rozpatruje Komisja, której skład ustala Komisja Oświaty i Wychowania.W związku z powyższym proponuję podjęcie powyższej uchwały.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-03-11 11:24
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-19 11:34

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10297
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-19 11:44
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-29 15:10