BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 394/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 stycznia 2004r.

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie oświaty przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Na podstawie pkt. II 6 "Regulaminu udzielania dotacji" stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 roku, w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego, uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się komisję konkursową ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie oświaty przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku w następującym składzie:
a) Przewodniczący - Pan Tomasz Łubiński - Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego
b) Członkowie komisji - Pan Przemysław Wantuch - Kierownik Zespołu Edukacji
c) - Pani Barbara Czerniejewska - Przedstawiciel Komisji Oświaty i Wychowania
d) - Pani Anna Marcinkowska - Przedstawiciel Komisji Oświaty i Wychowania
2. Na posiedzenia komisji mogą być zapraszane inne osoby, w charakterze konsultantów wyłącznie z głosem doradczym.

§ 2. Komisję powołuje się na okres do dnia 31 grudnia 2004 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Edukacji Panu Przemysławowi Wantuchowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu: - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Na podstawie pkt. II 6 "Regulaminu udzielania dotacji" stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r., w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, Zarząd Powiatu Poznańskiego powołuje w drodze uchwał Komisje Konkursowe ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie oświaty przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku. Po uchwaleniu budżetu powiatu możliwe staje się uruchomienie procedury dotowania podmiotów niepublicznych, realizujących zadania oświatowe.
W związku z powyższym proponuję podjęcie powyższej uchwały.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-03-11 11:30
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-19 11:35

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9901
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-19 11:44
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40