BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 398/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 stycznia 2004r.

 

w sprawie: rozłożenia na raty zaległości ………………..* (byłego Najemcy pomieszczenia nr 205 w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu) względem Powiatu Poznańskiego, powstałe z tytułu najmu lokalu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późno zm.); § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr IV/20/99 z 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. WIkp. Nr 59, poz. 1254) oraz Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr XXXVI/254/2001 z dnia 25.09.2001 r. w sprawie zasad i trybu umarzania lub udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa. Zarząd uchwala co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się rozłożyć na 12 rat zaległości ………….* (byłego Najemcy pomieszczenia nr 205 w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu) względem Powiatu Poznańskiego, powstałe z tytułu najmu lokalu.
2. Kwotę do spłaty o której mowa w ust. 1 stanowi suma zaległości 2492,12 zł. brutto plus należne odsetki za okres zwłoki. 3. Raty o których mowa w ust. 1 płacone będą do 20 dnia każdego miesiąca przez 12 kolejnych miesięcy.

§ 2. 1. Zatwierdza się harmonogram spłaty zaległości o których mowa w § 1 ust. 2 (załącznik nr 1).

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Inwestycji i Remontów.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Dnia 27.11.03 rozpoczęto w stosunku do …………..* (byłego najemcy pomieszczenia nr 205 budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu) proces windykacji na kwotę 2 492,12 zł.
Najemca dnia 17.12.03 złożył pismo z prośbą o rozłożenia spłaty zaległości na 18 rat, począwszy od stycznia 2004 roku.
Proponuje się przychylić się do prośby najemcy i zaległość rozłożyć na 12 rat. Miesięczną wysokość rat od l do 11 proponuję ustalić w wysokości 200 zł, rata 12 składałaby się z kwoty 292,12 zł plus wymagalne odsetki.
Uzasadnieniem dla podjęcia decyzji o rozłożeniu zaległości na raty jest trudna sytuacja materialna najemcy (wspomniana w przedłożonym piśmie), oraz fakt iż najemca nie wynajmuje już od Powiatu Poznańskiego żadnego pomieszczenia (co mogłoby utrudnić proces windykacyjny na drodze sądowej).

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

* Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-03-11 13:27
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-19 11:42

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10296
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-19 11:44
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-29 15:10