BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 400/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 stycznia 2004r.

 

w sprawie:
1. zawarcia porozumień z Najemcami:
a) ..........................* NZOZ Centrum Usług Dentystycznych,
b) Międzyzakładowym Związkiem Osób Niepełnosprawnych i Pracowników Zakładów Pracy Chronionej.
na podstawie, których zostaną rozwiązane dotychczasowe umowy najmu.
2. zawarcia umów najmu:
a) z ....................* NZOZ Centrum Usług Dentystyczną przedmiot najmu pomieszczenie nr 205,
b) Międzyzakładowym Związkiem Osób Niepełnosprawnych i Pracowników Zakładów Pracy Chronionej - przedmiot najmu pomieszczenie nr 206.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 91, poz. 1592 z późno zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr IV/20199 z 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59, poz. 1254) Zarząd uchwala co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zawrzeć porozumienia z Najemcami:
a) ..........................* NZOZ Centrum Usług Dentystycznych,
b) Międzyzakładowym Związkiem Osób Niepełnosprawnych i Pracowników Zakładów Pracy Chronionej.
na podstawie, których zostaną rozwiązane dotychczasowe umowy najmu.
2. Postanawia się zawrzeć umowy najmu:
a) z .......................* NZOZ Centrum Usług Dentystyczną - przedmiot najmu pomieszczenie nr 205,
b) Międzyzakładowym Związkiem Osób Niepełnosprawnych i Pracowników Zakładów Pracy Chronionej - przedmiot najmu pomieszczenie nr 206.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Inwestycji i Remontów

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu: - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęło pismo Najemcy p. ....................*, w którym informuje, że z Międzyzakładowym Związkiem Osób Niepełnosprawnych i Pracowników Zakładów Pracy Chronionej zawarła porozumienie na podstawie, którego uzyskała zgodę na zamianę pomieszczenia 206 (dotychczas najmowanego) na 205 (najmowane przez MZONiPZPChr.) usytuowanych w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8.
Powiat Poznański (jako strona umów Wynajmujący zawartych z w/w Najemcami) dla skuteczności realizacji w/w porozumienia powinien z każdym z Najemców zawrzeć:
- porozumienie w sprawie rozwiązania dotychczas obowiązujących umów najmu,
- nowe umowy najmu na pomieszczenia będące przedmiotem porozumienia
zawartego pomiędzy Najemcami (tzn. Najemca ................* otrzyma w najem pomieszczenie nr 205 natomiast Międzyzakładowy Związek Osób Niepełnosprawnych i Pracowników Zakładów Pracy Chronionej otrzyma w najem pomieszczenie nr 206).
Najemca ....................* na skutek zawarcia nowej umowy otrzyma w najem pomieszczenie o mniejszej powierzchni. Przy stosowaniu różnych stawek czynszu dla w/w podmiotów (26 zł. i 10 zł) zamiana pomieszczeń będąca wyrazem zawartego porozumienia skutkowałaby zmniejszeniem wpływów do budżetu powiatu. W związku z tym faktem ..................* zaproponowała stawkę czynszu do w/w poziomu zapobiegnie zmniejszeniu przychodów z tytułu w/w pożytków cywilnych.

**Załączniki:
1. pismo Najemcy ..................* o zawarciu porozumienia z Międzyzakładowym Związkiem Osób Niepełnosprawnych i Pracowników Zakładów Pracy Chronionej w przedmiocie zamiany pomieszczeń.
2. porozumienia zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskim a: .......................* i Międzyzakładowym Związkiem Osób Niepełnosprawnych i Pracowników Zakładów Pracy Chronionej.
3. umowy najmu zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskim a: ........................* i Międzyzakładowym Związkiem Osób Niepełnosprawnych i Pracowników Zakładów Pracy Chronionej.
4. pismo .......................* w sprawie zmiany stawki czynszu do poziomu 27,27 zł za 1 m2

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

* Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198)

** Załączniki do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2004-03-12 10:33
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-19 11:44

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9924
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-19 11:44
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56