BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 399/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 stycznia 2004r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie niezbędnej dokumentacji dla wdrożenia planu termomodernizacyjnego w obiektach będących własnością Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. Zatwierdzić wybór firmy European Institute of Environmental Energy Poland z siedzibą w Warszawie, ul. Chocimska 31/9 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie niezbędnej dokumentacji dla wdrożenia planu termomodernizacyjnego w obiektach będących własnością Powiatu Poznańskiego, która zaoferowała realizację zadania za cenę brutto 215 000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Inwestycji i Remontów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Poznański - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu: - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie niezbędnej dokumentacji dla wdrożenia planu tennomodernizacyjnego w obiektach będących własnością Powiatu Poznańskiego, złożono 3 oferty:
Nr oferty Nazwa Adres Cena brutto
1. JACO Ośrodek Oszczędzania Energii ul. Czackiego 56 A 51-607 Wrocław 220 820,00 zł
2. Europen Institute of Environmental Energy Poland ul. Chocimska 31/9 00-791 Warszawa 215 000,00 zł
3. Kompleksowe Ogrzewanie Gaz-Olej "OLMAZ" Jarosław Mazurkiewicz Ul. Dąbrowskiego 42 60-843 Poznań 233 020,00 zł

Oferent nr 1 został wykluczony na podst. art 19 ust. 1 pkt 8 u. o z. p. -wykonawca nie spełnił wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w ofercie brak oświadczenia o prawie ubiegania się o zamówienie publiczne art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.
Oferta nr 2 na podstawie kryterium oceny ofert uzyskała największą ilość punktów.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-04-16 11:24
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-19 11:09

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9933
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-19 11:44
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-14 08:53