BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 419/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 lutego 2004r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawę 202 pojemników o pojemności 1,5 m³ wykonanych z tworzywa sztucznego, przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.

Uchwała Nr 420/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 lutego 2004r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia III przetargu nieograniczonego na wykonanie niezbednych dokumentacji dla wdrożenia planu termomodernizacyjnego w obiektach będących własnością Powiatu Powiatu Poznańskiego.
2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 421/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 lutego 2004r. 

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 422/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 lutego 2004r. 

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 423/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 lutego 2004r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 424/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 lutego 2004r. 

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 425/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 lutego 2004r.

w sprawie:
wyrażenia opinii dot. zaliczenia do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr 427/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 lutego 2004r.

w sprawie:
udzielenia zlecenia na realizację programu "Animator Sportu Dzieci i Młodzieży".

Banery