BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 427/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 9 lutego 2004r.

 

w sprawie: udzielenia zlecenia na realizację programu "Animator Sportu Dzieci i Młodzieży".

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 4, art. 42 ust 1 i art. 42 ust 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 81, poz. 889), Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zleca się nauczycielom wychowania fizycznego do realizacji program "Animator Sportu Dzieci i Młodzieży" w roku 2004 i przeznacza się na jego wykonanie kwotę w wysokości 8.000 zł (słownie: osiemtysięcyzłotych).
2. Do Programu zgłosili się nauczyciele z Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie: ......................*, oraz z Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym: ..........*

§ 2. Zlecenia zostaną udzielone na podstawie umów z nauczycielami, którzy zgłosili się do realizacji Programu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu: - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Szkolny Związek Sportowy Wielkopolska realizuje już po raz trzeci program Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pn. "Animator Sportu Dzieci i Młodzieży".
Program realizowany będzie w dwóch edycjach:
I edycja od 01.02 - 01.06.04 r.
II edycja od 01.09. - 20.12.04 r.

Celem programu jest:
- zwiększenie aktywności i efektywności działań klubów: uczniowskich, szkolnych, międzyszkolnych, ludowych i innych stowarzyszeń kultury fizycznej z osobowością prawną, których zakres działania obejmuje rozwijanie sportu dzieci i młodzieży;
- łagodzenie ujemnych skutków czasowego odłożenia realizacji zwiększonego wymiaru obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego;
- przeciwdziałanie patologiom społecznym, pomoc środowiskom trudnym i zubożałym, szczególnie w regionach o najwyższym wskaźniku bezrobocia oraz w gminach najsłabiej usportowionych;
- wspomaganie działalności klubów w zakresie rozwoju sportu dzieci i młodzieży poprzez wdrożenie systemu motywacyjnego dla wyróżniających się animatorów: nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i trenerów pracujących w tym obszarze;
- aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania działalności animatorów, poprzez zobowiązanie.
Wobec powyższego proponuję podjęcie uchwały o udzieleniu zlecenia czterem nauczycielom wychowania fizycznego z powiatu poznańskiego, na realizację wyżej wymienionego Programu w kwocie 8.000 zł.

Wicestarosta Poznański
Marek Woźniak

* Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-03-09 10:44
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-19 13:43

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7982
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-19 13:43
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56