BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 413/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 lutego 2004r.

w sprawie:
unieważnienie wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 414/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 lutego 2004r.

w sprawie:
udzielenia zamówienia z wolnej ręki tj. na podstawie art. 6, ust. 1, pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych, firmie GRAMEX, ul. Juwenalisa 48, 60-461 Poznań na wykonanie modernizacji pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18.

Uchwała Nr 415/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 lutego 2004r.

w sprawie:
przeznaczenia kwoty 7387,10 zł na druk informatora o szkołach ponadpodstawowych w powiecie poznańskim i mieście Poznaniu.
 

Uchwała Nr 416/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 lutego 2004r. 

w sprawie:
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 wraz z terenem przyległym.

Uchwała Nr 417/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
 z dnia 2 lutego 2004r.

w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie niezbędnych dokumentacji dla wdrożenia planu termomodernizacyjnego w obiektach będących własnością Powiatu Poznańskiego.

Banery