BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 417/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 2 lutego 2004r.

 

w sprawie: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie niezbędnych dokumentacji dla wdrożenia planu termomodernizacyjnego w obiektach będących własnością Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. Unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie niezbędnych dokumentacji dla wdrożenia planu termomodernizacyjnego w obiektach będących własnością Powiatu Poznańskiego, na podstawie art. 27 b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 z późn. zm.), ponieważ wpłynęły mniej niż dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Komisja przetargowa uwzględniła wniesiony przez firmę "OLMAZ" protest. Dokonała powtórzenia oprotestowanych czynności:
W jej wyniku zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 8 uozp wyklucza się oferenta Nr 2 firmę EUROPEAN INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENERGY POLAND z uwagi na to, iż:
- załącznik nr 10-f nie spełnia wymagań SIWZ - brak 3 źródeł z których oferent zapewnił preferencyjne finansowanie,
- załącznik nr 10-a nie spełnia wymagań SIWZ - w wykazie osób, które realizować będą przedmiot zamówienia - brak informacji na temat audytora zatrudnionego na umowę o pracę,
- do oferty nie dołączono wymaganego w SIWZ spisu treści,
- numeracja stron nie spełnia wymagań SIWZ.
W wyniku powtórzonych czynności w ofercie Nr 1 firmy JaCo stwierdzono:
- brak wymaganego w SIZW spisu treści,
- niezgodną z SIWZ numerację stron.
W wyniku powtórzonych czynności stwierdzono, iż dwóch z trzech biorących udział w postępowaniu oferentów wyklucza się na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 8 uozp.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się na podstawie art. 27 b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm.), ponieważ wpłynęły mniej niz dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-02-24 09:50
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-19 13:12

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5525
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-19 13:19
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-15 14:20