BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 416/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 2 lutego 2004r.

 


w sprawie: unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 wraz z terenem przyległym.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633), Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. Unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 wraz z terenem przyległym na podstawie art. 27 b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm.) - postępowanie jest dotknięte wadą uniemożliwaijąca zawarcie ważnej umowy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu: - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 wraz z terenem przyległym, unieważnia się na podstawie art. 27 b ust. 1 pkt. 4 ustawy o zamówieniach publicznych, ponieważ postępowanie dotknięte jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
W toku postępowania, wydłużonego na skutek wątpliwości ze strony oferentów co do naruszenia ewentualnych zasad uczciwej konkurencji przez firmę, która złożyła najkorzystniejszą cenowo ofertę, minął termin ważności ofert firm wykluczonych w trakcie prac komisji. Następstwem upływu ważności ofert jest brak możliwości ewentualnego ustosunkowania się do wyboru firmy Zakłady Usługowe Zachód sp. z o.o., co w rezultacie skutkować może naruszeniem zasad równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne (art. 16 uozp).
Biorąc pod uwagę uzasadnienie prawne, a także zasadę zaufania opinii publicznej do systemu udzielania zamówień publicznych w Powiecie Poznańskim, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje unieważnione.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-02-24 12:42
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-19 13:19

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5510
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-19 13:19
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56