BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 414/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 2 lutego 2004r.

 

w sprawie: udzielenia zamówienia z wolnej ręki tj. na podstawie art. 6, ust. 1, pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych, firmie GRAMEX, ul. Juwenalisa 48, 60-461 Poznań na wykonanie modernizacji pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 91, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr IV/20199 z 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59, poz. 1254), w związku z § 4 Uchwały Nr 433/2001 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 29 stycznia 2001 r., Zarząd uchwala co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się udzielić zlecenia z wolnej ręki firmie GRAMEX /art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1995 r. tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 z późno zm./
2. Przedmiotem zlecenia jest wykonanie modernizacji pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 polegającej na wymianie wykładzin dywanowych na panele wraz z dwukrotnym malowaniem ścian w gabinetach Wice Starosty oraz Członków Zarządu

§ 2. Koszt wykonania w/w robót 7.459,02 zł + 22% VAT tj. 9.100,00 zł / słownie: dziewięć tysięcy sto złotych /.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Inwestycji i Remontów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie modernizacji gabinetów Wice Starosty oraz Członków Zarządu polegające na wymianie wykładzin dywanowych na panele z dwukrotnym pomalowaniem ścian zostało z przyczyn formalnych unieważnione.
Wartość zamówienia określona kosztorysem inwestorskim wynosi 13.449,60 zł brutto a więc nie przekracza wartości 6.000,00 EURO co wobec konieczności przeprowadzenia prac remontowo - modernizacyjnych uzasadnia zlecenie robót w trybie art. 6, ust. 1, pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych. Wybrano najtańszą ofertę spośród uczestników unieważnionego postępowania przetargowego, który zaoferował cenę 9.373,49 zł brutto a więc wartość robót znacznie niższą aniżeli określona kosztorysem inwestorskim. W wyniku negocjacji uzgodniono wykonanie robót za kwotę 9.100,00 zł brutto.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-02-24 13:29
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-19 13:17

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5497
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-19 13:19
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40