BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 413/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 2 lutego 2004r.

 

w sprawie: unieważnienie wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielko Nr 30, poz. 633),
Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

 

§ 1. Unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, na podstawie art. 27 b ust. pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późno zm.)

§ 2 .Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizacji pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, złożono 3 oferty.
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 27 b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późno zm.), gdyż wpłynęły mniej niż dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.
Poniższe oferty nie brano pod ocenę z powodu:

Nr oferty Nazwa Adres Rodzaj błędu

1. Firma Instalacyjno Budowlana "WIELĄDEK" ul .Słowackiego 4b/6 64-800 Chodzież
Firma została wykluczona na podstawie art. 19 ust l pkt 8 u. o z.p. - nie spełniono wymagań określonych w SIWZ - nie złożono aktualnego odpisu z właściwego rejestru, brak akceptacji umowy.

2. "GRAMEX" Grażyna Ignaczak UL. Juwenalisa 48 60-461 Poznań
Firma została wykluczona na podstawie art. 19 ust 1 pkt 8 u. o z.p.- wykonawca nie spełnił wymagań określonych w SIWZ brak aktualnego odpisu z właściwego rejestru, wszystkie dokumenty zostały podpisane przez osobę nieupoważnioną do reprezentowania firmy.

3. ALEKS&ALEKS UL. Kolejowa 55A/15 60- 715 Poznań
Firma została wykluczona na podstawie art. 19 ust 1 pkt 8 u. o z.p.- wykonawca nie spełnił wymagań określonych w SIWZ brak aktualnego odpisu z właściwego rejestru, brak podpisu osoby upoważnionej w szczegółowym kosztorysie ofertowym.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-02-24 14:04
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-19 13:13

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5512
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-19 13:19
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56