BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 515/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 maja 2004r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż samochodu osobowego SKODA FELICIA.
2. Powołania komisji przetargowej.
3. Zatwierdzenia obwieszczenia o przetargu.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2004-06-01 10:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-07 09:09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-05-27 15:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-07 12:28

Uchwała Nr 516/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 maja 2004r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na periodyczną dostawę artykułów biuroywch dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 517/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 maja 2004r.

w sprawie:
wrażenia zgody na zakup i dostawę kserokopiarki Konica 7040 w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177) dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 518/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 maja 2004r.

w sprawie:
wynajęcia sali sesyjnej i sali posiedzeń dla Związku Miast Polskich.

Uchwała Nr 519/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 maja 2004r.

w sprawie:
zmiany układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2004.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2004-06-14 12:48

Uchwała Nr 520/2004
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 maja 2004r. 

w sprawie:
przyznania środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wycieczki do Krakowa i Zakopanego dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, ul. Kościelna 2.
 

Banery