BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XVIII/142/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 maja 2004r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/119/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań dotyczących budowy hali sportowej wraz z zapleczem sportowym przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu.

Na podstawie art. 12 ust. 8 1it. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zmienić § 3 Uchwały Nr XIV/119/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań dotyczących budowy hali sportowej wraz z zapleczem sportowym przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu.
2. § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie: "Zobowiązania, o których mowa w § 1 zostaną spłacone w roku 2004 r. do kwoty 1 170 000,00 zł, w tym 970 000,00 z dochodów budżetu Powiatu oraz 200 000,00 zł z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz do kwoty 2 340 000,00 zł w roku 2005 r., w tym 1 340 000,00 z dochodów budżetu Powiatu oraz 1 000 000,00 zł z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu".

§ 2. Pozostałe postanowienia, Uchwały, o której mowa w § 1 Uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XVIII/142/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 maja 2004r.

W związku z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie przyznania dotacji na budowę hali sportowej w Swarzędzu w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym w roku 2004 - 200 000,00 zł, oraz 1 000 000,00 zł w 2005 roku, zachodzi konieczność zmiany uchwały Nr XIV/119/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19.12.04.
Ogólny koszt inwestycji pozostaje bez zmian i wynosi 3 510 000,00 zł, w tym środki z budżetu Powiatu w kwocie 2 310 000,00 oraz 1 200 000,00 zł w formie dofinansowania Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2004-06-01
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-06-01 11:16
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-07-06 14:13

« wstecz

Banery