BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

PORZĄDEK OBRAD

XX SESJI RADY POWIATU W POZNANIU

w dniu 10 czerwca 2020 roku

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 18 marca 2020 r.
 5. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 7 maja 2020 r.
 6. Przedstawienie Raportu Zarządu Powiatu w Poznaniu o stanie Powiatu Poznańskiego za rok 2019.
 7. Debata nad Raportem Zarządu Powiatu w Poznaniu o stanie Powiatu Poznańskiego za rok 2019: a) głosy radnych, b) głosy mieszkańców.
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Poznaniu wotum zaufania – DRUK Nr 242.
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego za 2019 rok – DRUK Nr 243: a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego za rok 2019: - zapoznanie się z treścią Uchwały Nr SO– 0954/31/20/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami; - dyskusja, b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego budżetu Powiatu Poznańskiego za rok 2019: - zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2019; - dyskusja, c) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego za 2019 rok – DRUK Nr 243.
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Poznaniu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok – DRUK Nr 244: a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu przez Zarząd Powiatu w Poznaniu budżetu Powiatu Poznańskiego za rok 2019, b) zapoznanie się z treścią Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu przez Zarząd Powiatu w Poznaniu budżetu Powiatu Poznańskiego za rok 2019, c) zapoznanie się z opiniami Komisji Rady Powiatu w Poznaniu dotyczących sprawozdania Zarządu Powiatu w Poznaniu z wykonania budżetu powiatu za rok 2019, d) zapoznanie się z informacją o stanie mienia powiatu poznańskiego na dzień 31 grudnia 2019 r., e) dyskusja, f) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Poznaniu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok – DRUK Nr 244.
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2020 – DRUK Nr 245.
 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025 – DRUK Nr 246.
 13. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/352/III/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r., zmienionej uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXVII/V/2018, z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego – DRUK Nr 247.
 14. Rozpatrzenie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dopiewo prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2391P w miejscowości Gołuski i Palędzie – DRUK Nr 248.
 15. Rozpatrzenie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2419P na odcinku Lusówko-Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne – DRUK Nr 249.
 16. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia Programu działań Powiatu Poznańskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na lata 2020-2024– DRUK Nr 250.
 17. Rozpatrzenie uchwały w sprawie utworzenia przez Powiat Poznański Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą „INSTYTUT SKRZYNKI – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego” z siedzibą w Skrzynkach – DRUK Nr 251.
 18. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie delegowania radnych do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – DRUK Nr 252.
 19. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Poznaniu.
 20. Interpelacje i zapytania Radnych oraz odpowiedzi.
 21. Wolne głosy i wnioski.
 22. Zamknięcie sesji.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
  data wytworzenia: 2020-06-03
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-04-19 12:31
 • zmodyfikował: Cenkier Karol
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-03 15:00

 

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 28892
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-06-03 15:04
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40