BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

PORZĄDEK OBRAD

XXXVI SESJI RADY POWIATU W POZNANIU

w dniu 15 grudnia 2021 roku

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 24 listopada 2021 r.
 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2021 – DRUK Nr 476.
 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2021-2027 – DRUK Nr 477.
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/427/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 września 2021 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania, zmienionej Uchwałą nr XXXIV/438/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 października 2021 roku – DRUK Nr 478.
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu na rok 2022 – DRUK Nr 479.
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu poznańskiego – DRUK Nr 480.
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających usuniętych z obszaru wodnego – DRUK Nr 481.
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/569/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2390P w m. Wiry, zmienionej uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XIII/150/VI/2019 z dnia 30 października 2019 r. – DRUK Nr 482.
 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/53/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 lutego 2019r. w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2391P – ul. Polna m. Komorniki i ul. Komornicka w m. Głuchowo – DRUK Nr 483.
 13. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/453/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: powierzenia Gminie Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2514P i 2439P – DRUK Nr 484.
 14. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027 – DRUK Nr 485: a) odczytanie projektu uchwały; b) wysłuchanie opinii Komisji Rady; c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej; d) zapoznanie się z ewentualnymi wnioskami radnych; e) przedstawienie przez Zarząd autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027; f) dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027; g) głosowanie wniesionej przez Zarząd autopoprawki; h) głosowanie wniosków nie uwzględnionych przez Zarząd w autopoprawce; i) głosowanie imienne w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2022-2027.
 15. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2022 – NOWY DRUK Nr 486:  a) odczytanie projektu uchwały; b) wysłuchanie opinii Komisji Rady; c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej; d) zapoznanie się z ewentualnymi wnioskami radnych; e) przedstawienie przez Zarząd autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2022; f) dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2022; g) głosowanie wniesionej przez Zarząd autopoprawki; h) głosowanie wniosków nie uwzględnionych przez Zarząd w autopoprawce; i) głosowanie imienne w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2022.
 16. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Poznaniu.
 17. Interpelacje i zapytania Radnych oraz odpowiedzi.
 18. Wolne głosy, wnioski i informacje: a) Rozpatrzenie Stanowisk Rady Powiatu w Poznaniu.
 19. Zamknięcie sesji.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
  data wytworzenia: 2021-12-08
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-04-19 12:31
 • zmodyfikował: Cenkier Karol
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-08 14:33

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Tarajkowska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-04-19 12:34
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-20 10:26

drukuj całą stronę

Banery