BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

PORZĄDEK OBRAD
III SESJI RADY POWIATU W POZNANIU

w dniu 19 grudnia 2018 roku

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 28 listopada 2018 r.
 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2018 – DRUK Nr 35.
 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2018-2023 – DRUK Nr 36.
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/611/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 września 2018 roku, w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania – DRUK Nr 37.
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu na rok 2019 – DRUK Nr 38
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających usuniętych z obszaru wodnego – DRUK Nr 39.
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu – DRUK Nr 40.
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dopiewo z przeznaczeniem na dofinansowanie połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach – DRUK Nr 41.
 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/538/V/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na rekompensaty dla operatora publicznego transportu zbiorowego w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” – DRUK Nr 42.
 13. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/413/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Rokietnica zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2424P w m. Kiekrz oraz 2425P w m. Rokietnica i w m. Rostworowo zmienionej uchwałami Rady Powiatu nr XIII/176/V/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. i XXIV/333/V/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. – DRUK Nr 43.
 14. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/453/V/2017 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 września 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2514P i 2439P – DRUK Nr 44.
 15. Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu poznańskiego – DRUK Nr 45.
 16. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wystąpienia ze skargą na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – DRUK Nr 46.
 17. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023 – DRUK Nr 33: a) odczytanie projektu uchwały, b) wysłuchanie opinii Komisji Rady, c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, d) dyskusja, e) głosowanie imienne w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata  2019-2023.
 18. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2019 – DRUK Nr 34: a) odczytanie projektu uchwały budżetowej, b) wysłuchanie opinii Komisji Rady, c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, d) dyskusja, e) głosowanie imienne w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2019.
 19. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Poznaniu.
 20. Interpelacje i zapytania Radnych oraz odpowiedzi.
 21. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie sesji.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
  data wytworzenia: 2018-12-12
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2018-11-21 11:41
 • zmodyfikował: Cenkier Karol
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-12 14:39

 

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 23661
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2018-12-12 14:41
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2018-12-18 15:30