BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

PORZĄDEK OBRAD

XLIII SESJI RADY POWIATU W POZNANIU

w dniu 21 września 2022 roku

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 7 września 2022 r.
 5. Informacja dotycząca działalności samorządowej instytucji kultury INSTYTUT SKRZYNKI – instytut dokumentacji, rozwoju i promocji dziedzictwa kulturalnego i kulinarnego powiatu poznańskiego.
 6. Informacja na temat ochrony zdrowia w Powiecie Poznańskim.
 7. Rozpatrzenie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia przez Powiat Poznański Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą „Instytut Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego” z siedzibą w Skrzynkach (projekt uchwały zgłoszony przez Klub Radnych PiS) – DRUK Nr 584.
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi – DRUK Nr 585.
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/264/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański – DRUK Nr 586.
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/432/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2469P w m. Borkowice – DRUK Nr 587.
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dopiewo prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2412P – DRUK Nr 588.
 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dopiewo prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2416P – DRUK Nr 589.
 13. Rozpatrzenie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dopiewo prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2403P – DRUK Nr 590.
 14. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/240/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Dopiewo prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2391P w m. Gołuski i Palędzie – DRUK Nr 591.
 15. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 613/3, położonej w obrębie Bnin w mieście Kórnik – DRUK Nr 592.
 16. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Poznaniu.
 17. Interpelacje i zapytania Radnych oraz odpowiedzi.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Zamknięcie sesji.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
  data wytworzenia: 2022-09-14
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-04-19 12:31
 • zmodyfikował: Cenkier Karol
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-14 12:05

 

drukuj całą stronę

Banery