BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

PORZĄDEK OBRAD

VIII SESJI RADY POWIATU w POZNANIU

w dniu 22 maja 2019 roku

 

 

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 17 kwietnia 2019 r.
 5. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 26 kwietnia 2019 r.
 6. Przedstawienie Raportu Zarządu Powiatu w Poznaniu o stanie Powiatu Poznańskiego za rok 2018.
 7. Debata nad Raportem Zarządu Powiatu w Poznaniu o stanie Powiatu Poznańskiego za rok 2018: a)  głosy radnych; b)  głosy mieszkańców.
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Poznaniu wotum zaufania – DRUK Nr 78.
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego za 2018 rok – DRUK Nr 79: a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego za rok 2018: zapoznanie się z treścią Uchwały Nr SO. – 0954/6/18/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami; dyskusja, b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego budżetu Powiatu Poznańskiego za rok 2018: zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2018; dyskusja, c) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego za 2018 rok  – DRUK Nr  79.
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Poznaniu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok – DRUK Nr 80: a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Poznaniu z tytułu wykonania budżetu za rok 2018; b) zapoznanie się z treścią Uchwały Nr SO. – 0955/8/18/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Poznaniu z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok; c) zapoznanie się z opiniami Komisji Rady Powiatu w Poznaniu dotyczących sprawozdania Zarządu Powiatu w Poznaniu z wykonania budżetu powiatu za rok 2018; d)  zapoznanie się z informacją o stanie mienia powiatu poznańskiego na dzień 31 grudnia 2018 r.; e)  dyskusja; f) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Poznaniu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok – DRUK Nr 80.
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 4 kwietnia 2019 r. K.C. dot. podjęcia działań, które poprawią bezpieczeństwo użytkowników drogi powiatowej 3911P w ciągu ul. Głównej w miejscowości Pecna – DRUK Nr 81.
 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Rokietnica prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2423P w m. Mrowino i m. Rokietnica – DRUK Nr 82.
 13. Rozpatrzenie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kleszczewo prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2429P i 2440P – DRUK Nr 83.
 14. Rozpatrzenie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2388P – ul. 1 Maja i ul. Bukowa m. Rosnówko – DRUK Nr 84.
 15. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Poznaniu.
 16. Interpelacje i zapytania Radnych oraz odpowiedzi.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zamknięcie sesji.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
  data wytworzenia: 2019-05-15
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-04-19 12:31
 • zmodyfikował: Cenkier Karol
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-16 12:06

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Tarajkowska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-04-19 12:34

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 25004
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-05-16 12:08
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-05-24 13:58