BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

PORZĄDEK OBRAD

XIII SESJI RADY POWIATU W POZNANIU

w dniu 30 października 2019 roku

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 23 września 2019 r.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Poznańskiego za rok szkolny 2018/2019.
 6. Uroczyste wręczenie Stypendiów Rady Powiatu w Poznaniu i Nagród Starosty Poznańskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański.
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2019 - DRUK Nr 147.
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2019-2023 – DRUK Nr 148.
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Poznańskiego za lata 2019 i 2020 – DRUK Nr 149.
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia zasad ustalenia wysokości i wypłaty diet Radnych Powiatu Poznańskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych – DRUK Nr 150.
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu – DRUK Nr 151.
 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w gminie Kostrzyn, obrębie Siedlec, działki nr 207/4 oraz 208/4 – DRUK Nr 152.
 13. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/307/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadań publicznych w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2389P – ul. Stawna w m. Głuchowo oraz 2388P – ul. Bukowa w m. Walerianowo – DRUK Nr 153.
 14. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/568/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2387P – ul. Szkolna w m. Plewiska – DRUK Nr 154.
 15. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/569/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Komorniki prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2390P w m. Wiry – DRUK Nr 155.
 16. Rozpatrzenie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Pobiedziska prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Pobiedziska – DRUK Nr 156.
 17. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”– DRUK Nr 157.
 18. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/140/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zawarcia porozumienia przez Powiat Poznański z Powiatem Obornickim, Powiatem Międzychodzkim, Powiatem Nowotomyskim, Powiatem Kościańskim, Powiatem Śremskim oraz Miastem Poznań jako miastem na prawach powiatu dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu przez Powiat Obornicki, Powiat Międzychodzki, Powiat Nowotomyski, Powiat Kościański, Powiat Śremski oraz Miasto Poznań zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich – DRUK Nr 158.
 19. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2018 roku (Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2018 roku, osób wymienionych w  ppkt b-f została przekazana w dniu 18 października 2019 r. i do wglądu znajduje się w Biurze Rady): a) Radnych Powiatu Poznańskiego, b) Członków Zarządu Powiatu, c) Skarbnika Powiatu oraz Sekretarza Powiatu, d) dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, e) osób zarządzających powiatową osobą prawną, członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną, f) osób upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Starosty Poznańskiego.
 20. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Poznaniu.
 21. Interpelacje i zapytania Radnych oraz odpowiedzi.
 22. Wolne głosy i wnioski.
 23. Zamknięcie sesji.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
  data wytworzenia: 2019-10-23
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-04-19 12:31
 • zmodyfikował: Cenkier Karol
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-23 12:24

 

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 26179
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-10-23 12:26
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-23 15:21