BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

PLAN PRACY
RADY POWIATU w POZNANIU NA ROK 2023

Sesje Rady Powiatu w Poznaniu w 2023 roku zwoływane będą raz w miesiącu zazwyczaj w przedostatnią środę miesiąca z wyłączeniem miesiąca lipca.

Sesje zwyczajne rozpoczynać się będą o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18. W uzasadnionych przypadkach zwoływane będą sesje „nadzwyczajne” oraz w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym.

TERMINARZ I TEMATY SESJI RADY POWIATU w POZNANIU:

L.p.

Data

Tematyka

1.

25 stycznia

Sprawy bieżące.

2.

15 lutego

1. Informacja dot. udzielonej przez Powiat Poznański pomocy dla Ukrainy.

2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochronie przeciwpożarowej w Powiecie Poznańskim w 2022 roku.

3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego za 2022 rok.

4. Rozstrzygnięcie konkursu „Komisariat Roku 2022”.

3.

30 marca (czwartek)

1. Informacja nt. programów zdrowotnych realizowanych w Powiecie Poznańskim.

2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz organizacji Rodzinnej Pieczy Zastępczej w 2022 roku. Ocena zasobów pomocy społecznej.

4.

19 kwietnia

Informacja dotycząca naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Wręczenie Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

5.

24 maja

1. Informacja nt. działalności Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny".

2. Omówienie współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie Powiatu Poznańskiego.

Wręczenie Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

6.

21 czerwca

Raport o stanie powiatu oraz absolutorium.

7.

30 sierpnia

Informacja dot. działalności samorządowej instytucji kultury INSTYTUT SKRZYNKI - instytut dokumentacji, rozwoju i promocji dziedzictwa kulturowego i kulinarnego powiatu poznańskiego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego za pierwsze półrocze 2023 roku

8.

20 września

1. Informacja dot. działalności Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

2. Rynek prtacy i raport o stanie bezrobocia w Powiecie Poznańskim.

9.

25 października

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Poznańskiego za rok szkolny 2022/2023.

Uroczyste wręczenie Stypendiów Rady Powiatu w Poznaniu i Nagród Starosty Poznańskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Poznański.

10.

8 listopada

Uroczysta, wyjazdowa sesja poświęcona 105. Rocznicy Wybuchu Powstania Wilekopolskiego.

11.

22 listopada

Informacja nt. ochrony przyrody i stanu środowiska naturalnego w Powiecie Poznańskim.

12.

13 grudnia

Sesja budżetowa.

Zgodnie z § 16 Statutu Powiatu Poznańskiego zastrzega się możliwość dokonywania na bieżąco zmian i uzupełnień w planie pracy Rady Powiatu w Poznaniu na rok 2023.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2023-01-25
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2017-04-07 11:58
  • zmodyfikował: Cenkier Karol
    ostatnia modyfikacja: 2023-08-14 12:10

Plan pracy Rady Powiatu na rok 2023

Banery