BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

PLAN PRACY
RADY POWIATU w POZNANIU NA ROK 2021

 

TERMINARZ I TEMATY SESJI RADY POWIATU w POZNANIU:

L.p.

Data

Tematyka

1.

27 stycznia

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochronie przeciwpożarowej w Powiecie Poznańskim w 2020 roku.

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego za 2020 rok.

Rozstrzygnięcie konkursu „Komisariat Roku 2020”.

2.

24 lutego

Sprawy bieżące.

3.

24 marca

Sprawy bieżące.

Informacja na temat podejmowanych działań związanych ze zwalczaniem COVID-19 w Powiecie Poznańskim*.

4.

28 kwietnia

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz organizacji Rodzinnej Pieczy Zastępczej w 2020 roku. Ocena zasobów pomocy społecznej.

5.

26 maja

Sprawy bieżące.

Informacja na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ochronie zabytków Powiatu Poznańskiego*.

6.

16 czerwca

Raport o stanie powiatu; absolutorium.

7.

25 sierpnia

Sprawy bieżące.

8.

29 września

Rynek pracy i raport o stanie bezrobocia w Powiecie Poznańskim.

9.

27 października

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Poznańskiego za rok szkolny 2020/2021.

Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu i Nagrody Starosty Poznańskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Poznański.

10.

24 listopada

Sprawy bieżące.

11.

15 grudnia

Sesja budżetowa.

Zgodnie z § 16 Statutu Powiatu Poznańskiego zastrzega się możliwość dokonywania na bieżąco zmian i uzupełnień w planie pracy Rady Powiatu w Poznaniu na rok 2021.

*Termin udzielenia informacji może ulec zmianie.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
  data wytworzenia: 2021-01-28
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-04-07 11:58
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-20 09:43

Plan pracy Rady Powiatu na rok 2021

drukuj (Plan pracy Rady Powiatu na rok 2021)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2007-01-10 13:23
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-20 09:47

Banery