BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XIX/148/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2004r.

 

w sprawie: założenia trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 5a, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. h i art. 58 ust. 1, 6 oraz art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. Z dniem 01.09.2004 r. zakłada się trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy. Pod względem organizacyjno-prawnym szkoła wchodzić będzie w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie, ul. Kościelna 2.

§ 2. Organizację szkoły określi statut.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XIX/148/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 czerwca 2004r.

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 03.137.1304), wprowadziła zmianę art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty polegającą na dopisaniu w literze h szkoły nowego typu – trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, przeznaczonej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Kończąc tę szkołę uczeń może uzyskać świadectwo potwierdzające przysposobienie do pracy.
Ustawa o systemie oświaty przewiduje tworzenie tego typu szkół z dniem 1 września 2004 r. W ośrodku w Mosinie istnieją oddziały przysposabiające do pracy przy zasadniczej szkole zawodowej. Z dniem 1 września uczniowie ci powinni kształcić się w szkole nowego typu, w dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej nie można otwierać nowych oddziałów przysposabiających do pracy. Ponieważ Ośrodek przyjmuje uczniów z niepełnosprawnościami, które kwalifikują ich do klas przysposabiających do pracy, zasadne jest utworzenie w OSW w Mosinie trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
Finansowanie oddziałów w nowej szkole odbywać się będzie na dotychczasowych warunkach, uczniowie w oddziałach przy ZSZ są ujęci w metryce i naliczona została na nich subwencja na 2004 r., subwencja na nowych uczniów przyjętych do kl. I od 1 września br. pochodzić będzie z 1% rezerwy subwencji ogólnej, o którą wystąpi Starostwo we wrześniu br.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 06.07.2004
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-07-06 09:13
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-07-07 12:19

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13560
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-07-08 11:48
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-22 14:43