BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XIX/151/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2004r.

 

w sprawie: zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Poznańskiego na lata 2004-2006 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały*.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XIX/151/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 czerwca 2004r.

Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego jest niezbędnym elementem przygotowania powiatu poznańskiego do absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Podstawę opracowania Planu Rozwoju Lokalnego stanowiły wytyczne Unii Europejskiej dotyczące zasad korzystania z funduszy strukturalnych. Wymóg opracowania Planu Rozwoju Lokalnego wynika z zapisów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Plan Rozwoju Lokalnego stanowi niezbędny załącznik do wniosków o dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Priorytetu 3 Rozwój lokalny. Plan Rozwoju Lokalnego określa zadania inwestycyjne powiatu planowane do realizacji w latach 2004-2006, w tym również planowane do realizacji przy wsparciu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Celem Planu Rozwoju Lokalnego jest zapewnienie koncentracji środków na strategicznych działaniach samorządu. Plan Rozwoju Lokalnego będzie podlegał aktualizacji. Z uwagi na zapewnienie możliwości złożenia wniosków o dofinansowanie w pierwszym ogłoszonym terminie, uchwalenie Plan Rozwoju Lokalnego umożliwi złożenie wniosków do Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, a tym samym pozyskanie dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

* Zobacz Załącznik - Plan Rozwoju Lokalnego

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 06.07.2004
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-07-06 09:52
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-07-07 12:40

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13554
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-07-08 11:48
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-21 09:27