BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XIX/152/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2004r.

 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2004.

Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt bankowy w wysokości 4.570.000 zł.
2. Zaciągnięcie zobowiązania, o którym mowa w ustępie nr 1 nastąpi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

§ 2. Zobowiązania, o których mowa w § 1 zostaną spłacone z dochodów własnych budżetu Powiatu Poznańskiego w latach 2005-2007.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życia z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XIX/152/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 czerwca 2004r.

Zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 4.570.000 zł, wynika z uchwalonego budżetu na 2004 r. Środki pochodzące z udzielonego kredytu przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu budżetowego. Na udzielenie kredytu zostanie ogłoszony przetarg w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 06.07.2004
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-07-06 10:03
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-07-07 12:46

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13545
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-07-08 11:48
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-13 13:32