BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Wystąpienia po kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego w 2019 roku

Plan kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego na 2019 rok
(więcej informacji załącznik PDF)

(wersja dla czytnika ekranu)

L.p. Jednostka kontrolowana Wystąpienie pokontrolne
(sygnatura i data sporządzenia)
1

Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.01.2019
z 08.02.2019 rok
2

Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.02.2019
z 12.02.2019 rok

 

 • opublikował: Tomasz Sobkowiak
  data publikacji: 2019-01-10 11:44
 • zmodyfikował: Tomasz Sobkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-19 08:19

Wystąpienia po kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego w 2018 roku

Plan kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego na 2018 rok
(więcej informacji załącznik PDF)

(wersja dla czytnika ekranu)

L.p. Jednostka kontrolowana Wystąpienie pokontrolne
(sygnatura i data sporządzenia)
1

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.01.2018
z 16.04.2018 rok
2

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.02.2018
z 06.06.2018 rok
3

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.03.2018
z 06.06.2018 rok
4

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.04.2018
z 06.06.2018 rok
5

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.05.2018
z 28.06.2018 rok
6

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.06.2018
z 02.07.2018 rok
7

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.07.2018
z 20.08.2018 rok
8

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.09.2018
z 13.11.2018 rok
9

Zespół Szkół w Kórniku

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.10.2018
z 13.11.2018 rok
10

Dom Dziecka w Kórniku-Bninie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.11.2018
z 13.11.2018 rok
11

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.12.2018
z 25.01.2019 rok
12

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.13.2018
z 28.01.2019 rok
 • opublikował: Tomasz Sobkowiak
  data publikacji: 2018-04-24 14:41
 • zmodyfikował: Tomasz Sobkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-19 08:27
Wystąpienia po kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego w 2017 roku

Plan kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego na 2017 rok
(więcej informacji załącznik PDF)

(wersja dla czytnika ekranu)

L.p. Jednostka kontrolowana Wystąpienie pokontrolne
(sygnatura i data sporządzenia)
1

Dom Dziecka w Kórniku-Bninie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.01.2017
z 07.04.2017 rok
2

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.02.2017
z 18.05.2017 rok
3

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.03.2017
z 30.06.2017 rok
4

Zespół Szkół w Kórniku

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.04.2017
z 30.06.2017 rok
5

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.05.2017
z 07.09.2017 rok
6

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.06.2017
z 05.10.2017 rok
7

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.07.2017
z 01.12.2017 rok
8

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.08.2017
z 01.12.2017 rok
9

Dom Rodzinny w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.09.2017
z 03.11.2017 rok
10

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.10.2017
z 03.11.2017 rok
11

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.11.2017
z 31.01.2018 rok
12

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.12.2017
z 12.03.2018 rok
13

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.13.2017
z 15.03.2018 rok
14

Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.14.2017
z 06.04.2018 rok
15

Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.15.2017
z 06.04.2018 rok
 • opublikował: Tomasz Sobkowiak
  data publikacji: 2017-01-04 08:51
 • zmodyfikował: Tomasz Sobkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-19 08:25
Wystąpienia po kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego w 2016 roku

Plan kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego na 2016 rok
(więcej informacji załącznik PDF)

(wersja dla czytnika ekranu)

L.p. Jednostka kontrolowana Wystąpienie pokontrolne
(sygnatura i data sporządzenia)
1

Dom Dziecka w Kórniku-Bninie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.04.2016
z 11.03.2016 rok
2

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.05.2016
z 24.05.2016 rok
3

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.06.2016
z 24.05.2016 rok
4

Zespół Szkół w Kórniku

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.08.2016
z 08.06.2016 rok
5

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.09.2016
z 01.06.2016 rok
6

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.10.2016
z 25.05.2016 rok
7

Zespół Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.11.2016
z 13.07.2016 rok
8

Zespół Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.12.2016
z 12.09.2016 rok
9

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.13.2016
z 12.09.2016 rok
10

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.14.2016
z 13.10.2016 rok
11

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.15.2016
z 07.11.2016 rok
12

Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.16.2016
z 07.10.2016 rok
13

Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.17.2016
z 30.11.2016 rok
14

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.18.2016
z 30.11.2016 rok
15

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.19.2016
z 07.11.2016 rok
16

Dom Rodzinny w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.20.2016
z 07.11.2016 rok
17

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.22.2016
z 14.12.2016 rok
18

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.23.2016
z 29.12.2016 rok
19

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.24.2016
z 31.01.2017 rok
 • opublikował: Tomasz Sobkowiak
  data publikacji: 2015-12-29 10:51
 • zmodyfikował: Tomasz Sobkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-19 08:24
Wystąpienia po kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego w 2015 roku
L.p. Jednostka kontrolowana Wystąpienie pokontrolne
(sygnatura i data sporządzenia)
1

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.01.2015
z 10.02.2015 rok
2

Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.02.2015
z 16.03.2015 rok
3

Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.03.2015
z 20.03.2015 rok
4

Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.04.2015
z 27.04.2015 rok
5

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.05.2015
z 18.05.2015 rok
6

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.06.2015
z 23.07.2015 rok
7

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.07.2015
z 13.07.2015 rok
8

Dom Rodzinny w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.08.2015
z 13.07.2015 rok
9

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.09.2015
z 07.08.2015 rok
10

Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.10.2015
z 30.09.2015 rok
11

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.11.2015
z 04.11.2015 rok
12

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.12.2015
z 14.12.2015 rok
13

Zespół Szkół w Puszczykowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.13.2015
z 17.12.2015 rok
14

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.14.2015
z 18.12.2015 rok
 • opublikował: Tomasz Sobkowiak
  data publikacji: 2015-02-16 13:37
 • zmodyfikował: Tomasz Sobkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-19 08:24
Wystąpienia po kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego w 2014 roku
 
L.p. Jednostka kontrolowana Wystąpienie pokontrolne
(sygnatura i data sporządzenia)
1

Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.01.2014
z 20.05.2014 rok
2

Zespół Szkół w Puszczykowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.02.2014
z 07.07.2014 rok
3

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.03.2014
z 11.07.2014 rok
4

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.04.2014
z 07.07.2014 rok
5

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.05.2014
z 07.07.2014 rok
6

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.08.2014
z 28.10.2014 rok
7

Dom Dziecka w Kórniku-Bninie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.09.2014
z 29.10.2014 rok
8

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach

(część finansowa - wersja dla czytnika ekranu)

(część zamówienia publiczne - wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.10.2014
z 28.10.2014 rok

KO.1711.10.2014
z 08.12.2014 rok

9

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.11.2014
z 29.12.2014 rok
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Sobkowiak
  data wytworzenia: 2014-07-10
 • opublikował: Tomasz Sobkowiak
  data publikacji: 2014-07-10 10:03
 • zmodyfikował: Tomasz Sobkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-19 08:24
Wystąpienia po kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego w 2013 roku
 
L.p. Jednostka kontrolowana Wystąpienie pokontrolne
(sygnatura i data sporządzenia)
1

Zespół Szkół w Kórniku

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.01.2013
z 17.05.2013 rok
2

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.02.2013
z 04.10.2013 rok
3

Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.03.2013
z 22.10.2013 rok
4

Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.05.2013
z 16.10.2013 rok
5

Zespół Szkół im. Generała Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.07.2013
z 31.01.2014 rok
6

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.08.2013
z 04.02.2014 rok
7

Dom Rodzinny w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.09.2013
z 15.11.2013 rok
8

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.10.2013
z 08.08.2014 rok
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Sobkowiak
  data wytworzenia: 2013-08-29
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2013-03-06 11:39
 • zmodyfikował: Tomasz Sobkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-19 08:23
Wystąpienia po kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego w 2012 roku
 
L.p. Jednostka kontrolowana Wystąpienie pokontrolne
(sygnatura i data sporządzenia)
1

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.1.2012
z 19.06.2012 rok

2

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.2.2012
z 9.07.2012 rok
3

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.3.2012
z 21.08.2012 rok
4

Dom Dziecka w Kórniku-Bninie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.5.2012
z 21.08.2012 rok
5

Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu

(część pierwsza - wersja dla czytnika ekranu)

(część druga - wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.6.2012
z 27.06.2012 rok

KO.1711.6.2012
z 4.10.2012 rok

6

Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.7.2012
z 30.08.2012 rok
7

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.8.2012
z 30.08.2012 rok
8

Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.9.2012
z 30.08.2012 rok
9

Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.10.2012
z 25.02.2013 rok
10

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.11.2012
z 21.01.2013 rok
11

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.12.2012
z 21.01.2013 rok
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Strzyżewski
  data wytworzenia: 2012.06.28
 • opublikował: Strzyżewski Mariusz
  data publikacji: 2012-06-28 11:22
 • zmodyfikował: Tomasz Sobkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-19 08:23
Wystąpienia po kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego w 2011 roku
 
L.p. Jednostka kontrolowana Wystąpienie pokontrolne
(sygnatura i data sporządzenia)
1

Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.1.2011
z 28.03.2011 rok

2

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.2.2011
z 25.05.2011 rok
3

Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.3.2011
z 7.06.2011 rok
4

Dom Dziecka w Kórniku-Bninie

(wersja dla czytnika ekranu)

5

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.5.2011
z 23.01.2012 rok
6

Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.6.2011
z 3.10.2011 rok
7

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.7.2011
z 28.12.2011 rok
8

Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.8.2011
z 10.01.2012 rok
9

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.9.2011
z 28.11.2011 rok
10

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.10.2011
z 10.01.2012 rok
11

Zespół Szkół im. Generała Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.11.2011
z 20.01.2012 rok
12

Zespół Szkół w Kórniku

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.12.2011
z 18.06.2012 rok
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Strzyżewski
  data wytworzenia: 2011.05.02
 • opublikował: Strzyżewski Mariusz
  data publikacji: 2011-05-02 12:38
 • zmodyfikował: Tomasz Sobkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-19 08:23
Wystąpienia po kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego w 2010 roku

 

L.p.

 

Jednostka kontrolowana

Wystąpienie pokontrolne
(sygnatura i data sporządzenia)

1.

Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-1/10 z 7.07.2010 roku

2.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-2/10 z 7.07.2010 roku

3.

Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-3/10 z 18.08.2010 roku

4.

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-4/10 z 24.08.2010 roku

5.

Zespół Szkół w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-5/10 z 15.11.2010 roku

6.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-6/10 z 15.11.2010 roku

7.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-7/10 z 10.11.2010 roku

8.

Liceum Ogólnokształcące w Kórniku

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-8/10 z 16.11.2010 roku

9.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-9/10 z 19.11.2010 roku

10.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-10/10 z 16.12.2010 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Strzyżewski
  data wytworzenia: 2010.11.22
 • opublikował: Strzyżewski Mariusz
  data publikacji: 2010-11-22 15:40
 • zmodyfikował: Tomasz Sobkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-19 08:22
Wystąpienia po kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego w 2009 roku
L.p. Jednostka kontrolowana Wystąpienie pokontrolne
(sygnatura i data sporządzenia)
1

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-1/09
z 10.04.2009 roku
2

Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-2/09
z 6.05.2009 roku
3

Dom Dziecka w Kórniku

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-3/09
z 17.06.2009 roku
4

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-4/09
z 10.07.2009 roku
5

Zespół Szkół w Bolechowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-5/09
z 17.07.2009 roku
6

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-6/09
z 10.08.2009 roku
7

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-7/09
z 2.11.2009 roku
8

Zespół Szkół w Rokietnicy

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-8/09
z 28.12.2009 roku
9

Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-9/09
z 26.11.2009 roku
10

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-10/09
z 29.12.2009 roku
11

Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-11/09
z 31.12.2009 roku
12

Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-12/09/10
z 8.01.2009 roku
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Strzyżewski
  data wytworzenia: 4.11.2009
 • opublikował: Strzyżewski Mariusz
  data publikacji: 2009-11-04 11:32
 • zmodyfikował: Tomasz Sobkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-19 08:22
Wystąpienia po kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego w 2008 roku
 L.p. Nazwa kontrolowanej jednostki   Wystąpienie pokontrolne
(sygnatura i data sporządzenia)
1

Zespół Szkół w Rokietnicy

(wersja dla czytnika ekranu)

 KO.0913-1/08
z 1.09.2008
2

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

 KO.0913-2/08
z 22.09.2008
3

Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu 

(wersja dla czytnika ekranu)

 KO.0913-3/08
z 27.10.2008
4

Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

 KO.0913-4/08
z 27.10.2008
5

Zespół Szkół Nr 1 w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-5/08/09
z 16.02.2009
6

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-6/08/09
z 16.02.2009
7

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-7/08/09
z 16.02.2009
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Strzyżewski
  data wytworzenia: 8.01.2009
 • opublikował: Strzyżewski Mariusz
  data publikacji: 2009-01-07 13:34
 • zmodyfikował: Tomasz Sobkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-19 08:21

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10246
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-02-19 08:27
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-03-26 12:15