BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

<< powrót

Wystąpienia po kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego w 2022 roku

Plan kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego na rok 2022 załącznik 1.27MB PDF)

(wersja dla czytnika ekranu do planu kontroli na rok 2022 171.58kB PDF)

Plan kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego na rok 2022 cz. 2 załącznik

(wersja dla czytnika ekranu do planu kontroli na rok 2022 cz. 2


Regulamin postępowania przy przeprowadzaniu kontroli przez komórkę kontroli załącznik PDF 479kB)

(wersja dla czytnika ekranu do regulaminu postępowań kontroli 328kB PDF)

L.p. Jednostka kontrolowana Wystąpienie pokontrolne
(sygnatura i data sporządzenia)
1

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.01.2022
z 17.02.2022 rok
2

Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu) (PDF 186.07kB)

KO.1711.02.2022
z 11.02.2022 rok (PDF 1.23MB)
3

Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

(wersja dla czytnika ekranu) (PDF 2.08MB)

KO.1711.03.2022
z 11.02.2022 rok (PDF 233.98kB)
4

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.04.2022
z 14.03.2022 rok
5

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.05.2022
z 16.02.2022 rok
6

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.06.2022
z 14.03.2022 rok
7

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.07.2022
z 07.03.2022 rok
8

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.08.2022
z 29.04.2022 rok
9

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.09.2022
z 28.03.2022 rok
10

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.10.2022
z 20.04.2022 rok
11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.11.2022
z 25.04.2022 rok
12

Dom Rodzinny w Swarzędzu

(wersja dla cztynika ekranu)

KO.1711.12.2022
z 25.04.2022 rok
13

Zespół Szkół w Kórniku

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.13.2022
z 10.05.2022 rok
14

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.14.2022
z 05.05.2022 rok
15

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Newidomych im. Synów Pułku w Owińskach

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.15.2022
z 29.08.2022 rok
16

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.16.2022
z 31.05.2022 rok
17

Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.17.2022
z 31.05.2022 rok
18

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.18.2022
z 25.07.2022 rok
19

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.19.2022
z 05.08.2022 rok
20

Dom Dziecka w Kórniku-Bninie

(wersja dla czytnika ekranu)

Dom Dziecka nr 2 w Kórniku-Bninie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.20.2022
z 14.09.2022 rok

KO.1711.20.2022
z 31.08.2022 rok

21

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.21.2022
z 14.09.2022 rok
22

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.23.2022
z 14.09.2022 rok
  • opublikował: Tomasz Sobkowiak
    data publikacji: 2022-02-15 08:18
  • zmodyfikował: Tomasz Sobkowiak
    ostatnia modyfikacja: 2022-09-15 14:06

drukuj całą stronę

Banery