BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Wystąpienia po kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego w 2019 roku

Plan kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego na 2019 rok (więcej informacji załącznik PDF)

(wersja dla czytnika ekranu)

 


Regulamin postępowania przy przeprowadzaniu kontroli przez komórkę kontroli (więcej informacji załącznik PDF)

(wersja dla czytnika ekranu)

L.p. Jednostka kontrolowana Wystąpienie pokontrolne
(sygnatura i data sporządzenia)
1

Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.01.2019
z 08.02.2019 rok
2

Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.02.2019
z 12.02.2019 rok
3

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.03.2019
z 12.08.2019 rok
4

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.04.2019
z 13.08.2019 rok
5

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.05.2019
z 12.08.2019 rok

 

 • opublikował: Tomasz Sobkowiak
  data publikacji: 2019-01-10 11:44
 • zmodyfikował: Tomasz Sobkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-23 14:47

Wystąpienia po kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego w 2018 roku

Plan kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego na 2018 rok
(więcej informacji załącznik PDF)

(wersja dla czytnika ekranu)

L.p. Jednostka kontrolowana Wystąpienie pokontrolne
(sygnatura i data sporządzenia)
1

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.01.2018
z 16.04.2018 rok
2

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.02.2018
z 06.06.2018 rok
3

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.03.2018
z 06.06.2018 rok
4

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.04.2018
z 06.06.2018 rok
5

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.05.2018
z 28.06.2018 rok
6

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.06.2018
z 02.07.2018 rok
7

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.07.2018
z 20.08.2018 rok
8

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.09.2018
z 13.11.2018 rok
9

Zespół Szkół w Kórniku

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.10.2018
z 13.11.2018 rok
10

Dom Dziecka w Kórniku-Bninie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.11.2018
z 13.11.2018 rok
11

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.12.2018
z 25.01.2019 rok
12

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.13.2018
z 28.01.2019 rok
 • opublikował: Tomasz Sobkowiak
  data publikacji: 2018-04-24 14:41
 • zmodyfikował: Tomasz Sobkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-23 14:47

Wystąpienia po kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego w 2017 roku

Plan kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego na 2017 rok
(więcej informacji załącznik PDF)

(wersja dla czytnika ekranu)

L.p. Jednostka kontrolowana Wystąpienie pokontrolne
(sygnatura i data sporządzenia)
1

Dom Dziecka w Kórniku-Bninie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.01.2017
z 07.04.2017 rok
2

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.02.2017
z 18.05.2017 rok
3

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.03.2017
z 30.06.2017 rok
4

Zespół Szkół w Kórniku

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.04.2017
z 30.06.2017 rok
5

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.05.2017
z 07.09.2017 rok
6

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.06.2017
z 05.10.2017 rok
7

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.07.2017
z 01.12.2017 rok
8

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.08.2017
z 01.12.2017 rok
9

Dom Rodzinny w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.09.2017
z 03.11.2017 rok
10

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.10.2017
z 03.11.2017 rok
11

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.11.2017
z 31.01.2018 rok
12

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.12.2017
z 12.03.2018 rok
13

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.13.2017
z 15.03.2018 rok
14

Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.14.2017
z 06.04.2018 rok
15

Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.15.2017
z 06.04.2018 rok
 • opublikował: Tomasz Sobkowiak
  data publikacji: 2017-01-04 08:51
 • zmodyfikował: Tomasz Sobkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-23 14:47

Wystąpienia po kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego w 2016 roku

Plan kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego na 2016 rok
(więcej informacji załącznik PDF)

(wersja dla czytnika ekranu)

L.p. Jednostka kontrolowana Wystąpienie pokontrolne
(sygnatura i data sporządzenia)
1

Dom Dziecka w Kórniku-Bninie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.04.2016
z 11.03.2016 rok
2

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.05.2016
z 24.05.2016 rok
3

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.06.2016
z 24.05.2016 rok
4

Zespół Szkół w Kórniku

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.08.2016
z 08.06.2016 rok
5

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.09.2016
z 01.06.2016 rok
6

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.10.2016
z 25.05.2016 rok
7

Zespół Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.11.2016
z 13.07.2016 rok
8

Zespół Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.12.2016
z 12.09.2016 rok
9

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.13.2016
z 12.09.2016 rok
10

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.14.2016
z 13.10.2016 rok
11

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.15.2016
z 07.11.2016 rok
12

Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.16.2016
z 07.10.2016 rok
13

Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.17.2016
z 30.11.2016 rok
14

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.18.2016
z 30.11.2016 rok
15

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.19.2016
z 07.11.2016 rok
16

Dom Rodzinny w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.20.2016
z 07.11.2016 rok
17

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.22.2016
z 14.12.2016 rok
18

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.23.2016
z 29.12.2016 rok
19

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.24.2016
z 31.01.2017 rok
 • opublikował: Tomasz Sobkowiak
  data publikacji: 2015-12-29 10:51
 • zmodyfikował: Tomasz Sobkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-23 14:47

Wystąpienia po kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego w 2015 roku

L.p. Jednostka kontrolowana Wystąpienie pokontrolne
(sygnatura i data sporządzenia)
1

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.01.2015
z 10.02.2015 rok
2

Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.02.2015
z 16.03.2015 rok
3

Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.03.2015
z 20.03.2015 rok
4

Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.04.2015
z 27.04.2015 rok
5

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.05.2015
z 18.05.2015 rok
6

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.06.2015
z 23.07.2015 rok
7

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.07.2015
z 13.07.2015 rok
8

Dom Rodzinny w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.08.2015
z 13.07.2015 rok
9

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.09.2015
z 07.08.2015 rok
10

Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.10.2015
z 30.09.2015 rok
11

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.11.2015
z 04.11.2015 rok
12

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.12.2015
z 14.12.2015 rok
13

Zespół Szkół w Puszczykowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.13.2015
z 17.12.2015 rok
14

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.14.2015
z 18.12.2015 rok
 • opublikował: Tomasz Sobkowiak
  data publikacji: 2015-02-16 13:37
 • zmodyfikował: Tomasz Sobkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-23 14:46

Wystąpienia po kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego w 2014 roku
 

L.p. Jednostka kontrolowana Wystąpienie pokontrolne
(sygnatura i data sporządzenia)
1

Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.01.2014
z 20.05.2014 rok
2

Zespół Szkół w Puszczykowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.02.2014
z 07.07.2014 rok
3

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.03.2014
z 11.07.2014 rok
4

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.04.2014
z 07.07.2014 rok
5

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.05.2014
z 07.07.2014 rok
6

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.08.2014
z 28.10.2014 rok
7

Dom Dziecka w Kórniku-Bninie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.09.2014
z 29.10.2014 rok
8

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach

(część finansowa - wersja dla czytnika ekranu)

(część zamówienia publiczne - wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.10.2014
z 28.10.2014 rok

KO.1711.10.2014
z 08.12.2014 rok

9

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.11.2014
z 29.12.2014 rok
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Sobkowiak
  data wytworzenia: 2014-07-10
 • opublikował: Tomasz Sobkowiak
  data publikacji: 2014-07-10 10:03
 • zmodyfikował: Tomasz Sobkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-23 14:46

Wystąpienia po kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego w 2013 roku
 

L.p. Jednostka kontrolowana Wystąpienie pokontrolne
(sygnatura i data sporządzenia)
1

Zespół Szkół w Kórniku

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.01.2013
z 17.05.2013 rok
2

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.02.2013
z 04.10.2013 rok
3

Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.03.2013
z 22.10.2013 rok
4

Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.05.2013
z 16.10.2013 rok
5

Zespół Szkół im. Generała Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.07.2013
z 31.01.2014 rok
6

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.08.2013
z 04.02.2014 rok
7

Dom Rodzinny w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.09.2013
z 15.11.2013 rok
8

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.10.2013
z 08.08.2014 rok
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Sobkowiak
  data wytworzenia: 2013-08-29
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2013-03-06 11:39
 • zmodyfikował: Tomasz Sobkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-23 14:46

Wystąpienia po kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego w 2012 roku
 

L.p. Jednostka kontrolowana Wystąpienie pokontrolne
(sygnatura i data sporządzenia)
1

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.1.2012
z 19.06.2012 rok

2

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.2.2012
z 9.07.2012 rok
3

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.3.2012
z 21.08.2012 rok
4

Dom Dziecka w Kórniku-Bninie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.5.2012
z 21.08.2012 rok
5

Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu

(część pierwsza - wersja dla czytnika ekranu)

(część druga - wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.6.2012
z 27.06.2012 rok

KO.1711.6.2012
z 4.10.2012 rok

6

Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.7.2012
z 30.08.2012 rok
7

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.8.2012
z 30.08.2012 rok
8

Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.9.2012
z 30.08.2012 rok
9

Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.10.2012
z 25.02.2013 rok
10

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.11.2012
z 21.01.2013 rok
11

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.12.2012
z 21.01.2013 rok
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Strzyżewski
  data wytworzenia: 2012.06.28
 • opublikował: Strzyżewski Mariusz
  data publikacji: 2012-06-28 11:22
 • zmodyfikował: Tomasz Sobkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-23 14:46

Wystąpienia po kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego w 2011 roku
 

L.p. Jednostka kontrolowana Wystąpienie pokontrolne
(sygnatura i data sporządzenia)
1

Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.1.2011
z 28.03.2011 rok

2

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.2.2011
z 25.05.2011 rok
3

Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.3.2011
z 7.06.2011 rok
4

Dom Dziecka w Kórniku-Bninie

(wersja dla czytnika ekranu)

5

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.5.2011
z 23.01.2012 rok
6

Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.6.2011
z 3.10.2011 rok
7

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.7.2011
z 28.12.2011 rok
8

Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.8.2011
z 10.01.2012 rok
9

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.9.2011
z 28.11.2011 rok
10

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.10.2011
z 10.01.2012 rok
11

Zespół Szkół im. Generała Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.11.2011
z 20.01.2012 rok
12

Zespół Szkół w Kórniku

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.1711.12.2011
z 18.06.2012 rok
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Strzyżewski
  data wytworzenia: 2011.05.02
 • opublikował: Strzyżewski Mariusz
  data publikacji: 2011-05-02 12:38
 • zmodyfikował: Tomasz Sobkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-23 14:45
Wystąpienia po kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego w 2010 roku

 

L.p.

 

Jednostka kontrolowana

Wystąpienie pokontrolne
(sygnatura i data sporządzenia)

1.

Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-1/10 z 7.07.2010 roku

2.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-2/10 z 7.07.2010 roku

3.

Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-3/10 z 18.08.2010 roku

4.

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-4/10 z 24.08.2010 roku

5.

Zespół Szkół w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-5/10 z 15.11.2010 roku

6.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-6/10 z 15.11.2010 roku

7.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-7/10 z 10.11.2010 roku

8.

Liceum Ogólnokształcące w Kórniku

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-8/10 z 16.11.2010 roku

9.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-9/10 z 19.11.2010 roku

10.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-10/10 z 16.12.2010 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Strzyżewski
  data wytworzenia: 2010.11.22
 • opublikował: Strzyżewski Mariusz
  data publikacji: 2010-11-22 15:40
 • zmodyfikował: Tomasz Sobkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-23 14:45

Wystąpienia po kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego w 2009 roku

L.p. Jednostka kontrolowana Wystąpienie pokontrolne
(sygnatura i data sporządzenia)
1

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-1/09
z 10.04.2009 roku
2

Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-2/09
z 6.05.2009 roku
3

Dom Dziecka w Kórniku

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-3/09
z 17.06.2009 roku
4

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-4/09
z 10.07.2009 roku
5

Zespół Szkół w Bolechowie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-5/09
z 17.07.2009 roku
6

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-6/09
z 10.08.2009 roku
7

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-7/09
z 2.11.2009 roku
8

Zespół Szkół w Rokietnicy

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-8/09
z 28.12.2009 roku
9

Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-9/09
z 26.11.2009 roku
10

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-10/09
z 29.12.2009 roku
11

Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-11/09
z 31.12.2009 roku
12

Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-12/09/10
z 8.01.2009 roku
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Strzyżewski
  data wytworzenia: 4.11.2009
 • opublikował: Strzyżewski Mariusz
  data publikacji: 2009-11-04 11:32
 • zmodyfikował: Tomasz Sobkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-23 14:45

Wystąpienia po kontrolach przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego w 2008 roku

 L.p. Nazwa kontrolowanej jednostki   Wystąpienie pokontrolne
(sygnatura i data sporządzenia)
1

Zespół Szkół w Rokietnicy

(wersja dla czytnika ekranu)

 KO.0913-1/08
z 1.09.2008
2

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

 KO.0913-2/08
z 22.09.2008
3

Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu 

(wersja dla czytnika ekranu)

 KO.0913-3/08
z 27.10.2008
4

Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu

(wersja dla czytnika ekranu)

 KO.0913-4/08
z 27.10.2008
5

Zespół Szkół Nr 1 w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-5/08/09
z 16.02.2009
6

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-6/08/09
z 16.02.2009
7

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mosinie

(wersja dla czytnika ekranu)

KO.0913-7/08/09
z 16.02.2009
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Strzyżewski
  data wytworzenia: 8.01.2009
 • opublikował: Strzyżewski Mariusz
  data publikacji: 2009-01-07 13:34
 • zmodyfikował: Tomasz Sobkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-23 14:44

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11323
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-10-23 14:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-13 14:40